Newsletter

Biznes i finanse

GRUPA LOTOS SA (29/2021) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2021 roku

27.07.2021, 20:52aktualizacja: 27.07.2021, 20:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 29/2021

Grupa LOTOS S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Spółki za 2 kwartał 2021 roku.

1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 7,42 mld PLN.

2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych ("oczyszczony EBITDA LIFO"): 1,00 mld PLN, w tym:

• szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,78 mld PLN,

• szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,21 mld PLN.

3. Szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 1,08 mld PLN.

Spółka informuje, że w omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpływ będą mieć poniższe zdarzenia:

1. Saldo odwróceń odpisów na aktywach trwałych w segmencie wydobywczym w wysokości 0,22 mld PLN (podwyższające wynik raportowany).

2. Efekt LIFO w wysokości 0,30 mld PLN (podwyższający wynik raportowany).

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

1. Wahania poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnice pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w trakcie 2 kwartału 2021 roku spowodowały uwzględnienie w kalkulacji kosztu przerobu wg metodyki LIFO ropy wycenionej przy niższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca - wystąpił tzw. efekt "tanich warstw ropy naftowej" (wycenionych po istotnie niższym koszcie jednostkowym).

2. Powyższy efekt jest ograniczeniem przyjętego modelu wyceny zapasów, który spowodował, przy znacznych wahaniach cen ropy naftowej, zaburzenie wyniku wg LIFO danego okresu i nie ma wpływu na przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej.

3. Spółka szacuje wyżej wymieniony pozytywny efekt dla wyniku wg LIFO na ~0,09 mld PLN, tj. oczyszczony EBITDA LIFO jest dzięki niemu wyższy o ~0,09 mld PLN. Efekt ten jest przeciwny do efektu "drogich warstw ropy naftowej" w 2 kwartale 2020 roku, który wpłynął na obniżenie oczyszczonego EBITDA LIFO o ~0,37mld PLN (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku).

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 1 półrocze 2021 roku, którego publikacja odbędzie się 12 sierpnia 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.07.2021, 20:52
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ