Newsletter

GRUPA ŻYWIEC SA (6/2023) Wyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

24.03.2023, 17:34aktualizacja: 24.03.2023, 17:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu ('Emitent'') informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wyrażeniu zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego ('KNF") na wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 6 kwietnia 2023 r.

W/w informacja została opublikowana na stronie internetowej KNF: 'Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 marca 2023 r.''

Po otrzymaniu w/w decyzji, Emitent złoży niezwłocznie wniosek o wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 6 kwietnia 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.03.2023, 17:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.