Newsletter

GRUPA ŻYWIEC SA (7/2023) Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego akcji Spółki

31.03.2023, 18:25aktualizacja: 31.03.2023, 18:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 24 marca 2023 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu ('Emitent'' lub 'Spółka'') informuje, iż w dniu 31 marca 2023 r. powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ('GPW'') nr 287/2023 w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki ('Uchwała'').

Zgodnie z Uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji oznaczonych kodem "PLZYWIC00016", z dniem 6 kwietnia 2023 r. nastąpi wycofanie akcji Emitenta z obrotu na Głównym Rynku GPW.

Na podstawie Uchwały zlecenia maklerskie na akcje Spółki, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 5 kwietnia 2023 r. (włącznie), tracą ważność.

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że z dniem 6 kwietnia 2023 r. Emitent przestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) oraz zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych, oraz obowiązkom podawania niezwłocznie do wiadomości publicznej informacji poufnych wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.03.2023, 18:25
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ