Newsletter

HERKULES SA (8/2024) Zawarcie przez Spółkę aneksów do umów leasingu

11.06.2024, 09:55aktualizacja: 11.06.2024, 09:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 8/2024

Zarząd Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 roku do Spółki wpłynęły podpisane obustronnie aneksy do kolejnych czterech umów leasingu zawartych pomiędzy Emitentem a Millennium Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Finansujący"). Na mocy zawartych aneksów Strony dokonały wydłużenia umów leasingu o osiemnaście (18) miesięcy od uprzednio określonych umowami leasingu terminów ich finalizacji.

Powyższe zmiany w harmonogramach spłaty mają związek z renegocjacjami wszystkich aktywnych czternastu (14) umów leasingu zawartych pomiędzy Finansującym a Emitentem i mają na celu rozłożenie na kolejne osiemnaście (18) miesięcy od uprzednio określonych umowami leasingu terminów ich finalizacji spłaty wartości rezydualnych w łącznej kwocie około 15,7 mln zł, które wedle uprzednio określonych harmonogramów przypadałyby do spłaty w 2024 roku - o czym Spółka informowała we wcześniejszych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.06.2024, 09:55
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ