Newsletter

Biznes i finanse

HUBSTYLE SA (25/2020) Przegląd opcji strategicznych

16.09.2020, 10:22aktualizacja: 16.09.2020, 10:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 25/2020

Zarząd Hubstyle S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 września 2020 r. podjął uchwałę

o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla grupy kapitałowej Hubstyle polegających na:

a) rozważeniu transakcji przejęcia lub połączenia Spółki ze spółkami z branży gamingowej;

b) rozważeniu transakcji zbycia przez Spółkę aktywów odzieżowych obejmujących jednostki zależne Grupy Kapitałowej oraz prawa własności do znaków towarowych.

W ramach przeglądu Spółka dokona analizy możliwych działań mających na celu wzmocnienie lub zmianę profilu działalności grupy kapitałowej Spółki, w tym w szczególności poprzez analizę możliwości przeprowadzenia akwizycji oraz dezinwestycji wybranych aktywów. Analizy prowadzone przez Spółkę będą połączone z badaniem rynku fuzji i przejęć w danych obszarach. Rozważane działania mogą obejmować m.in. przenoszenie poszczególnych aktywów w ramach grupy kapitałowej Spółki, a także przeprowadzenie akwizycji oraz dezinwestycji wybranych aktywów.

Zarząd Emitenta zastrzega, że nie została podjęta żadna decyzja związana z wyborem określonej opcji co do konkretnych zmian w strukturze i działalności grupy kapitałowej Hubstyle ani w strukturze aktywów. Nie ma zatem pewności, czy i ewentualnie, kiedy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.09.2020, 10:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ