Newsletter

HUUUGE, INC. (22/2024) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.

23.04.2024, 17:30aktualizacja: 23.04.2024, 17:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 22/2024

Huuuge, Inc. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie terminu publikacji raportów okresowych w 2024 r., niniejszym informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 28 maja 2024 r., a nie jak wcześniej informowano w dniu 30 maja 2024 r.

Uwzględniając powyższe zmiany, harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 jest następujący: 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2023 - 14 marca 2024 r. (opublikowany)

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. - 28 maja 2024 r. 

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. - 5 września 2024 r. 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. - 21 listopada 2024 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.04.2024, 17:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ