Newsletter

Biznes i finanse

IV Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce

06.12.2021, 10:24aktualizacja: 06.12.2021, 14:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Instytut Studiów Wschodnich - sesja plenarna
Fot. Instytut Studiów Wschodnich - sesja plenarna
Podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów zostaną wręczone nagrody samorządom wyróżnionym w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce. Badaniem zostało objętych 2791 podmiotów.

„Epidemia COVID-19 i spowodowane nią zmiany odbiły się na każdej sferze życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu samorządów. To był swojego rodzaju test na wytrzymałość i adaptacyjność władz lokalnych. Niedociągnięcia i błędy w działaniu samorządów, często niewidoczne w poprzednich latach, ujawniły się z całą ostrością. Z kolei stosujący efektywne formy zarządzania pokazali w kryzysowej sytuacji swoje możliwości oraz skuteczność” - mówi Zygmunt Berdychowski przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów.

Rok 2020 był dla jednostek samorządu terytorialnego rokiem pełnym nowych wyzwań. Pandemia spowodowana przez COVID-19 stanowiła i nadal stanowi poważne wyzwanie dla całego społeczeństwa, w tym dla poszczególnych wspólnot samorządowych. Organizacja trybu pracy urzędów, szkół czy licznych placówek medycznych w tym pandemicznym czasie wiązała się z nowymi zadaniami. Decyzje i regulacje prawne rządu, często podejmowane w krótkim czasie, wymuszały na jednostkach samorządu terytorialnego przemodelowanie ich dotychczasowej działalności czy sposobu pracy, wpływając na stan ich finansów, ale były niezbędne wobec stanu epidemii. Niższe i często nieregularne wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z zamrożenia gospodarki, znacząco oddziaływały na harmonogram wpływu środków budżetowych, utrudniając realizację podstawowych zadań jednostki, nie wspominając już o planowanych inwestycjach, co znalazło ścisłe odzwierciedlenie w wynikach Rankingu.

Wiele jednostek samorządu terytorialnego przede wszystkim poniosło dodatkowe wydatki na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19. W tym ujęciu z pewnością nie bez znaczenia były ułatwienia w funkcjonowaniu jednostek wprowadzone Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwaną tarczą 4.0. Złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19 czy przesunięcie płatności w ramach części równoważącej umożliwiło wielu jednostkom samorządu terytorialnego odzyskanie płynności finansowej.

Poprawa płynności jednostek możliwa była także dzięki środkom, jakie trafiły do wszystkich gmin i powiatów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wcześniejszego, niż w latach poprzednich, przekazywania jednostkom części oświatowej subwencji ogólnej. To właśnie oświata i wprowadzone nauczanie zdalne okazały się największym wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego. W trosce o zdrowie uczniów i nauczycieli niezbędne było wypracowanie w szkołach efektywnych sposobów na realizację programów nauczania. Dostęp do technologii jak i umiejętność ich używania (zarówno przez uczniów jak i nauczycieli) były fundamentem korzystania z nauki online. Tutaj z pomocą przyszły środki w ramach programu „zdalna szkoła”, z którego jednostki mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia, odciążając minimalnie ich budżety.

W Rankingu, wzorem poprzednich lat, wykazano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz dodatkowo uwzględniono koszty poniesione przez jednostki na walkę z COVID-19 w 2020 r. W kontekście poprzednich analiz warto zwrócić uwagę na kształtowanie się wskaźników, będących zapewne konsekwencją decyzji budżetowych wynikających ze skutków pandemii.

Nagrody zostaną wręczone podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2021 roku w Mikołajkach. Rozdaniu nagród będzie towarzyszyła debata, w której udział wezmą laureaci konkursu, wśród których będą m.in.: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Piotr Sęczkowski, burmistrz Poddębic, Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej, Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, Bogumiła Lewandowska-Siwek, wójt Baranowa. Moderatorem spotkania będzie Małgorzata Gałecka, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Głównym partnerem IV Europejskiego Kongresu Samorządowego jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Źródło informacji: Instytut Studiów Wschodnich

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 06.12.2021, 10:24
Źródło informacji Instytut Studiów Wschodnich
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ