Newsletter

Biznes i finanse

Iwona Słomska wzmacnia zarząd Kredyt Inkaso SA

18.05.2021, 09:22aktualizacja: 18.05.2021, 09:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Kredyt Inkaso - Iwona Słomska
Kredyt Inkaso - Iwona Słomska
Do zarządu Kredyt Inkaso SA dołącza Iwona Słomska, menedżerka o bogatym doświadczeniu w branży zarządzania wierzytelnościami. Wesprze władze spółki w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, komunikacją korporacyjną, compliance, zarządzaniem projektami, procesami oraz zmianą.

W dniu 17 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso podjęła decyzję o powołaniu Iwony Słomskiej w skład zarządu spółki. W randze wiceprezes tego organu odpowiadać będzie za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kształtowanie kultury organizacyjnej w ramach grupy kapitałowej, strategię komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, compliance, zarządzanie projektami, procesami oraz zmianą.

„Cieszę się, że doświadczenie, jakie zdobyłam przez lata pracy w branży zarządzania wierzytelnościami będę mogła wykorzystać w spółce o tak dużym potencjale. Zdecydowałam się na ten krok, bo zespół zarządowy, do którego dołączam, jest naprawdę zgrany i doskonale komplementarny. Wierzę, że dobrze będę do niego pasować i wspólnie przyspieszymy rozwój spółki. Zarówno Kredyt Inkaso, jak i cała branża po ostatnich latach turbulencji, najlepsze czasy mają jeszcze przed sobą. Chciałabym uczestniczyć w tym wyzwaniu i maksymalizować jego efekty. Jednocześnie chcę współtworzyć firmę z wyjątkową kulturą organizacyjną - atrakcyjną dla partnerów i pracowników ceniących sobie zarządzanie przez wartości, etyczne rozwiązania biznesowe, transparentną komunikację, rozwój osobisty i szacunek dla naszych klientów (osób zadłużonych). Wierzę, że takie podejście do biznesu zawsze procentuje wzmocnieniem pozycji rynkowej i lepszymi niż oczekiwane wynikami finansowymi” – powiedziała Iwona Słomska, wiceprezes zarządu Kredyt Inkaso SA.

„Wsparcie, jakie otrzymujemy wraz z pojawieniem się Iwony Słomskiej na pokładzie Kredyt Inkaso pomoże nam jako spółce w pełni wykorzystać perspektywy stojące przed branżą zarządzania - zarówno w Polsce, jak i na naszych rynkach zagranicznych. Osoba o tak wyjątkowej znajomości branży i tak szerokim doświadczeniu w zarządzaniu organizacjami o międzynarodowym zasięgu stanowi świetne uzupełnienie naszego zespołu. Z takim zarządem w komplecie nabieramy wiatru w żagle i stawiamy sobie ambitne cele biznesowe. Zwłaszcza, że w misji tej uczestniczy również grono zdolnych i mocno zaangażowanych menedżerów wszystkich szczebli. Mam poczucie, że z takim zespołem można przenosić góry” – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso SA.

Warto zauważyć, że wraz z powołaniem Iwony Słomskiej w skład zarządu Kredyt Inkaso w organie tym osiągnięta została pełna równowaga w zakresie reprezentacji kobiet i mężczyzn. Jest to obecnie jedyny podmiot z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce, w którym kobiety zajmują 50 proc. stanowisk w zarządach spółki. Sytuacja ta jest także wyjątkowa dla spółek z rynku kapitałowego.

Iwona Słomska jest menadżerką z bogatą znajomością branży zarządzania wierzytelnościami. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako dziennikarka radiowa, następnie zarządzała działaniami public relations i marketingu w bankach (GBPZ, BWE) oraz instytucjach pożyczkowych (SKK Kredyt). W latach 2004-2020 związana była z Grupą KRUK SA – liderem w branży zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Początkowo jako dyrektor departamentu marketingu i PR, a od 2009 r. jako członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, PR, obsługę prawną, compliance, ochroną danych osobowych, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwem. Nadzorowała w tym zakresie zarówno rynek polski, jak i 6 rynków zagranicznych, na których Grupa KRUK działała operacyjnie. Specjalizuje się także w doskonaleniu procesów biznesowych, zarządzaniu kulturą organizacyjną oraz w zakresie rozwoju osobistego pracowników i menedżerów.

Iwona Słomska ukończyła studia magisterskie w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykształcenie wzbogacała w Polsko-Amerykańskim Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu (na Politechnice Wrocławskiej). Uzyskała dyplom MBA Wyższej Szkole Bankowej i Franklin University (USA). Płynie porozumiewa się w języku angielskim.

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku obsługi pakietów wierzytelności. Od tego czasu stale pomaga firmom i osobom prywatnym w procesie wychodzenia z długów, współpracując przy tym z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Kredyt Inkaso oferuje wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowo-egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces windykacji należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy charytatywne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

KONTAKT:

e-mail: press@kredytinkaso.pl

tel. +48 602 500 894

Źródło informacji: Kredyt Inkaso

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 18.05.2021, 09:22
Źródło informacji Kredyt Inkaso
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.