Newsletter

IZOSTAL SA (11/2024) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2023 rok

24.04.2024, 12:28aktualizacja: 24.04.2024, 12:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 11/2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. zaakceptowało propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2023 i przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwotę 2.946.960,00 zł., co daje 0,09 zł dywidendy na każdą akcję. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk zostaną objęte dywidendą.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 4 lipca 2024 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpi w dniu 18 lipca 2024 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.04.2024, 12:28
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ