Newsletter

IZOSTAL SA (12/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.

24.04.2024, 12:35aktualizacja: 24.04.2024, 12:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2024

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. powołało Pana Józefa Myrczka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

Pan Józef Myrczek jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej kierunek matematyka stosowana (1980). Na tej samej Uczelni uzyskał stopień doktora (1994) oraz doktora habilitowanego (1999) nauk chemicznych. Posiada uprawnienia członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (dyplom nr 4713/2010). Odbył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne, w tym w Szkole Bankowej w Madison (Wisconsin, USA) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny był zatrudniony na Politechnice Wrocławskiej, następnie University of Houston (USA) oraz Politechnice Łódzkiej - Filia w Bielsku-Białej, przekształcona dalej w Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Praca naukowa oraz prowadzone zajęcia dydaktyczne obejmowały m.in. zagadnienia ekonomiczne, statystykę, chemometrię, zarządzanie ryzykiem, kierowanie procesem inwestycyjnym.

Doświadczenie zawodowe w organach zarządzających w gospodarce narodowej obejmuje m.in. funkcję wiceprezesa w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (2003-2005), (nadzór nad pracą Głównego Księgowego, Departamentu Rachunkowości, Departamentu Planowania, Analiz i Ryzyka) oraz funkcję Prezesa Śląskiego Banku Spółdzielczego w Katowicach (pełni tę funkcję nadal od 2006 r.). Działalność w organach nadzorczych obejmuje funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (2010-2016), wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A. (2004 - nadal), przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przewodniczącego Komitetu Audytu Wewnętrznego w Banku Polskiej Spółdzielczości (2005-2011), członka Komisji Rewizyjnej Hospicjum Archidiecezjalnego (2012 - nadal), przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania "ORGMASZ" w Warszawie (2012-2017). Pan Józef Myrczek pełni funkcję członka Rady Nadzorczej oraz przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Stalprofil S.A. od 2022 roku, a w roku 2023 objął funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Stalprofil S.A.

Pan Józef Myrczek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Izostal S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.04.2024, 12:35
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ