Newsletter

Komunikat KNF

23.09.2022, 14:16aktualizacja: 23.09.2022, 14:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2022 r.

W głosowaniu udział wzięli:

· Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

· Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

· Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

· Sebastian Potyralski – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki

· Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

· Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

· Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

· Andrzeja Nocunia na stanowisko Prezesa Zarządu Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK

· Agnieszki Skrzypczak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Strzelnie

· Moniki Witkowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Glinojecku

2. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie:

· Małgorzaty Kurlanc na stanowisko Członka Zarządu Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander SA

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu:

· Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

4. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec:

· planowanego bezpośredniego nabycia przez card complete Service Bank Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu udziałów krajowej instytucji płatniczej Diners Club Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (DCPL), w liczbie

powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników oraz udziałów w kapitale zakładowym DCPL.

· planowanego bezpośredniego nabycia przez BS Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz pośredniego nabycia przez pana Feliksa Szyszkowiaka, akcji Provide Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo), w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.

5. Komisja jednogłośnie zakazała:

· Piotrowi Boikowi, prowadzącemu działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kubo Piotr Boik

· Aldonie Wasik-Diczek, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agencja Handlowo-Usługowa Aldona Wasik-Diczek

· FIVE TO FIVE sp. z o. o.

· TPW Sp. z o. o.

wykonywania usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych w związku z rażącym naruszeniem obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze biura usług płatniczych, wynikających z ustawy o usługach płatniczych.

6. Komisja zapoznała się z informacją:

· na temat kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych według stanu na koniec czerwca 2022 r.

· na temat kredytów konsumpcyjnych według stanu na koniec czerwca 2022 r.

· na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych - informacja cykliczna lipiec 2022

· na temat proponowanego podejścia do wyznaczania dodatkowego zalecenia kapitałowego w ramach filaru II (P2G) dla banków komercyjnych w 2023 r.

· w sprawie raportu „Testy warunków skrajnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 14. Edycja”

· w sprawie raportu „Reasekuracja krajowych zakładów ubezpieczeń oraz zdarzenia katastroficzne w 2021 r.”

· o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w II kwartale 2022 r.

kom amp/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.09.2022, 14:16
Źródło informacji KNF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.