Newsletter

Komunikat KNF

02.12.2022, 13:46aktualizacja: 02.12.2022, 13:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 grudnia 2022 r.

W głosowaniu udział wzięli:

- Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

- Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

- Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

- Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

- Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

- Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Aneta Rożek – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki

- Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

- Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

- Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

- Grzegorza Szatkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Plus Banku SA

- Angeliki Hruban na stanowisko Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Plus Banku SA

- Artura Maliszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA z siedzibą we Wrocławiu

- Artura Maliszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA z siedzibą we Wrocławiu

- Krzysztofa Dubejko na stanowisko Prezesa Zarządu mBanku Hipotecznego SA

- Krzysztofa Mirończuka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie

- Iwony Wróbel na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rajczy

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

- Banku Spółdzielczego w Słupcy (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Zagórowie (bank przejmowany)

- Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie (kasa przejmująca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Stanisława Adamskiego z siedzibą w Toruniu (kasa przejmowana)

Połączenie odbywa się za zgodą podmiotów przejmujących i przejmowanych wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółce:

- INFAKT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Zakres świadczonych przez INFAKT sp. z o.o. obejmuje usługę:

a) inicjowania transakcji płatniczej,

b) dostępu do informacji o rachunku.

4. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez Skanska Commercial Development Europe AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja) akcji Skanska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (Skanska TFI), w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Skanska TFI oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Skanska TFI. Termin nabycia akcji Skanska TFI ustalono na miesiąc od wydania decyzji Komisji.

5. Komisja zapoznała się z:

- informacją w sprawie Planu działań Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2023 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

- informacją w sprawie realizacji obowiązków związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym w zakresie cyberbezpieczeństwa (za I półrocze 2022 r.)

- informacją o pracach organu nadzoru oraz zakładów ubezpieczeń w zakresie modeli wewnętrznych krajowych zakładów ubezpieczeń w 2022 roku

kom abs/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.12.2022, 13:46
Źródło informacji KNF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.