Newsletter

Komunikat KNF

27.01.2023, 12:56aktualizacja: 27.01.2023, 12:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2023 r.

W głosowaniu udział wzięli:

· Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

· Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej · Jarosław Niezgoda – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

· Aneta Rożek – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki

· Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego · Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

· Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

· Adama Marciniaka na stanowisko Prezesa Zarządu VeloBanku SA

· Katarzyny Kurkowskiej-Szczechowicz na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Hipotecznego SA

· Adama Dwuleckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

· Agnieszki Kiełbasińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA

· Agnieszki Kiełbasińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA

2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie:

· Paulinie Strugale funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności VeloBanku SA

3. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego:

· bezpośredniego nabycia akcji Paymento Financial SA z siedzibą w Tychach („Spółka”) przez ING Investment Holding (Polska) SA z siedzibą w Katowicach, w liczbie

zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i udziału w kapitale zakładowym Spółki

· pośredniego nabycia udziałów Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez Global Payments Inc. z siedzibą w Atlancie (Stany Zjednoczone Ameryki), w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i udziału w kapitale zakładowym Spółki

4. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Generali Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu SA na przejęcie zarządzania:

· NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym

· NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym

Przejmowane fundusze ulegną likwidacji:

· 14 lipca 2023 r. NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny

· 21 lipca 2023 r. NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny

Członkowie NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, którzy będą chcieli kontynuować gromadzenie środków w ramach IKE albo IKZE, muszą zawrzeć umowę z nową, wybraną przez siebie, instytucją finansową. Członkowie NN Life Otwartego Funduszu Emerytalnego z dniem likwidacji tego Funduszu staną się członkami Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego.

5. Komisja zapoznała się z informacją:

· na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych – informacja cykliczna wg stanu na koniec listopada 2022 r.

· w sprawie wymogów ESG w bankach komercyjnych

kom amp/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.01.2023, 12:56
Źródło informacji KNF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ