Newsletter

Konferencja ESPON: pandemia nauczyła Europę, jak przetrwać kolejne kryzysy

17.06.2022, 08:30aktualizacja: 17.06.2022, 08:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Choć gospodarka i społeczeństwa UE wciąż walczą ze skutkami największego wstrząsu od czasów II wojny światowej, jakim była pandemia COVID-19, to jej bolesne doświadczenie wzmocniło europejskie regiony przed kolejnym kryzysem, jakim okazała się wojna w Ukrainie – to główne przesłanie przemówienia prof. Carlosa Llano podczas konferencji naukowej ESPON we francuskim Lille.

Według obliczeń wykładowcy z Uniwersytetu w Madrycie (Universidad Autónoma de Madrid), inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku zmniejszy PKB Unii Europejskiej nawet o 1,8 proc., co może skutkować wzrostem liczby bezrobotnych o 3,7 mln osób i inflacji (od 1,3 do 3 pkt. proc.) w porównaniu do wskaźników sprzed wojny.

„Wystarczy spojrzeć na ten szok pod kątem cen surowców – na przestrzeni ostatnich miesięcy po inwazji Rosji na Ukrainę, węgiel podrożał o 97 proc., podobnie jak ropa (+30 proc.), energia elektryczna i gaz (+45 proc.), metale (+18 proc.) i produkty rolne (+32 proc.). Wynika to z faktu, że gospodarki obu walczących państw są ściśle powiązane z gospodarką europejską” – wyjaśniał Llano.

Ukraina plasuje się bardzo wysoko w produkcji spożywczej, głównie oleju słonecznikowego (40 proc. globalnych dostaw), kukurydzy (15 proc.) czy jęczmienia (14 proc.). Z tego państwa sprowadzano do Polski oraz całej Unii Europejskiej nawozy, bez których nie można normalnie prowadzić produkcji żywności. Ponadto Ukraina importowała do UE wiele urządzeń i metali – o jej potencjale w sektorze przemysłu ciężkiego świadczą parametry bohatersko bronionego kombinatu w Mariupolu.

Rosja z kolei wciąż służy Europie jako zaplecze surowcowe, zwłaszcza gazu i ropy naftowej, a w sprawie nałożenia embarga na ich import wciąż brakuje w UE jednomyślności. 

Profesor z Madrytu wskazał też, że wskutek obecnego konfliktu część regionów Europy, głównie w środkowo-wschodniej części kontynentu, będzie potrzebować unijnego wsparcia.

„Wojna w Ukrainie najbardziej dotyka regiony geograficznie położone najbliższej trwającego konfliktu – od krajów bałtyckich po państwa Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Polska i Węgry, ale także Rumunię i Bułgarię. Wynika to nie tylko z obaw zagranicznych inwestorów przed lokowaniem środków w obszary wysokiego, geopolitycznego ryzyka, ale również napływu milionów migrantów, na co państwa te nie były przygotowane” – ocenił ekspert. 

Jednak nawet w najbardziej drastycznym scenariuszu przedłużającej się wojny, jej wpływ na gospodarkę europejską będzie, zdaniem profesora, znacznie mniejszy w porównaniu z szokiem wywołanym przez COVID-19. Dotyczy to jednak kontynentu jako całości – doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej może okazać się obecnie dużo cięższe.

„Pandemia wywołała skokowy wzrost bezrobocia, zwłaszcza w krajach basenu Morza Śródziemnego, czego uniknęły tzw. >>nowe kraje UE<<. Tym razem to właśnie one, znacznie bardziej od Hiszpanii, Włoch czy Grecji, mogą bardziej ucierpieć na kolejnym kryzysie” – ostrzega Llano.

W opinii eksperta, pandemia COVID-19 nauczyła Europejczyków szybkiego odnajdywania się i przystosowywania do gwałtownie zmieniających się uwarunkowań. Nadrzędnym celem UE będzie teraz budowa „strategicznej odporności”, czyli suwerenności energetycznej oraz dostępu do nowoczesnych technologii, jak mikroprocesory i przemysł kosmiczny. Do Europy wróci prawdopodobnie część strategicznych branż – np. produkcji leków czy nawozów. Część z nich – np. energetyka i nawozy – zostanie włączonych w politykę walki ze zmianami klimatu.

„Odcięcie gospodarek UE od Rosji leży w ich interesie. Z ekonomicznego punktu widzenia taka decyzja jest możliwa do podjęcia i wdrożenia już w tym momencie, o ile Wspólnota będzie w stanie wypracować rozwiązania dedykowane tym regionom i sektorom gospodarki, które będą potrzebowały znaczącej pomocy – dokładnie tak, jak to miało miejsce podczas pandemii” – konkludował ekspert. 

Konferencja „Razem silniejsi: wychodzenie z kryzysu” odbyła się na początku czerwca we francuskim Lille. Jej organizatorem był ESPON – ogólnoeuropejski program badawczy analizujący rozwój przestrzenny i terytorialny kontynentu.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.06.2022, 08:30
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.