Newsletter

Kredyt Inkaso zamyka rok z rekordowymi odzyskami

01.07.2022, 09:15aktualizacja: 01.07.2022, 09:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Grupa Kredyt Inkaso raportuje rekordowy poziom spłat, wypracowuje ponad 31 mln zł zysku netto i znacznie zmniejsza zadłużenie w roku obrotowym 2021/22. W planach Grupy są nowe inwestycje oraz emisje obligacji dla inwestorów indywidualnych.

Kredyt Inkaso opublikowało skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/22, który zakończył się 31 marca 2022 r. W tym okresie Grupa zanotowała rekordowy w swojej historii poziom spłat z portfeli wierzytelności. W skali całego roku osiągnął on pułap 279 mln zł, co stanowi wzrost względem roku poprzedzającego aż o 25 proc. Wysokie odzyski zarówno w procesach sądowo-egzekucyjnych, jak i polubownych pozwoliły Grupie na osiągnięcie przychodów na poziomie 198,1 mln zł i wypracowanie zysku netto wysokości 31,5 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła z kolei 162,1 mln zł i jest to rezultat o 34 proc. lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

„Grupa Kredyt Inkaso osiąga bardzo dobre wyniki finansowe oraz stale zwiększa swoją sprawność operacyjną, co znalazło odzwierciedlenie w opublikowanym właśnie sprawozdaniu. Organizacja cieszy się także zaufaniem inwestorów i pokazała to ostatnio podczas operacji refinansowania zadłużenia na łączną kwotę 158 mln zł, która znacząco przedłużyła zapadalność zadłużenia obligacyjnego. Zespół Kredyt Inkaso jest w związku z tym gotów na nowe wyzwania i zwiększenie aktywności inwestycyjnej. Jesteśmy teraz dobrze przygotowani do zakupu nowych portfeli, zarówno pod względem finansowania, jak i efektywności operacyjnej. Pozwoli nam to zwiększyć skalę działania w naszych kluczowych geografiach, czyli Polsce, Rumunii i Bułgarii” – powiedział Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

Wysoki poziomy wpłat i przychodów netto pozwoliły na pokaźną redukcję wskaźników zadłużenia i utrzymanie ich na poziomach znacznie niższych niż przyjęte limity. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych został zmniejszony do poziomu 0,94, a długu netto do EBITDA gotówkowej do 1,79 (w poprzednim roku było to odpowiednio 1,44 i 3,14). Grupa szacuje, że ERC (Estimated Remaining Collection) - czyli spodziewana wartość odzysków z tytułu spłat z posiadanych portfeli wierzytelności - wyniosła na koniec roku obrotowego prawie 1,1 mld zł.

Na obniżenie bardzo dobrych wyników osiągniętych przez Grupę wpłynęła konieczność dokonania odpisu z powodu aktualizacji wyceny aktywów rosyjskich. Kredyt Inkaso sukcesywnie od 3 lat ograniczało swoją działalność w Rosji, nie dokonywało nowych inwestycji i skupiało się wyłącznie na obsłudze posiadanych, wygasających już portfeli. Jest to część przyjętej przez organizację strategii, polegającej na skoncentrowaniu się na rynkach UE. W wyniku konfliktu zbrojonego z udziałem Federacji Rosyjskiej, sankcji, jakie zostały nałożone na ten kraj i działań odwetowych zaistniała konieczność dokonania księgowego odpisu części aktywów związanych z tym rynkiem, które wciąż pozostawały w posiadaniu Grupy, na łączną kwotę 12,6 mln zł. Odpisy te mają naturę niegotówkową i nie wpływają w żaden sposób na bezpieczeństwo finansowe Grupy. Po ich dokonaniu wartość portfeli związanych z tym rynkiem stała się nieistotna dla bilansu Grupy.

Obecnie Grupa Kredyt Inkaso, dzięki dobrym wynikom operacyjnym i redukcji zadłużenia, planuje zintensyfikować swoją działalność inwestycyjną i tym samym zapewnić sobie możliwości dalszego dynamicznego rozwoju w przyszłości. W planach organizacji jest również kolejna emisja obligacji korporacyjnych, kierowana do inwestorów indywidualnych. Emisja zostanie przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego przez KNF w sierpniu 2021 r.

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

KONTAKT:

e-mail: press@kredytinkaso.pl

tel. +48 6025 00 894

Źródło informacji: Kredyt Inkaso

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.07.2022, 09:15
Źródło informacji Kredyt Inkaso
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.