Newsletter

Biznes i finanse

MAGNA POLONIA SA (6/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

23.06.2022, 22:45aktualizacja: 23.06.2022, 22:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2022

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło w dniu dzisiejszym oświadczenie Pana Cezarego Gregorczuka o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Magna Polonia SA ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2022 roku, tj. z datą najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Cezaremu Gregorczukowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.06.2022, 22:45
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ