Newsletter

Biznes i finanse

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18

04.05.2021, 17:23aktualizacja: 04.05.2021, 17:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18
WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat 4 848 1 060
Koszty funduszu netto 7 435 1 626
Przychody z lokat netto -2 587 -566
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 26 881 5 879
Wynik z operacji 24 294 5 314
Zobowiązania 72 376 15 530
Aktywa 1 460 575 313 408
Aktywa netto 1 388 199 297 878
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 395 200 0
Seria A
Seria A1
seria A2
Seria B
Seria B1
seria B2
seria C
Seria C1
Seria D
seria D1
seria E1
Seria F1
seria G1
seria H1
seria J
seria J1
seria K
Seria L
Seria M
Seria M1
seria N
Seria O
seria O1
Seria P
Seria P1
Seria R
Seria R1
seria S
seria S1
Seria T
seria U
Seria W
Seria Y
seria Y1
seria Z
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 427,35 91,70
Seria A 438,31
Seria A1 387,16
seria A2 -
Seria B 425,93
Seria B1 -
seria B2 -
seria C 427,08
Seria C1 386,24
Seria D 425,93
seria D1 -
seria E1 388,86
Seria F1 403,66
seria G1 -
seria H1 -
seria J 425,55
seria J1 -
seria K 423,83
Seria L 413,98
Seria M 426,03
Seria M1 -
seria N 388,76
Seria O 388,62
seria O1 -
Seria P 395,01
Seria P1 -
Seria R 389,77
Seria R1 427,12
seria S 383,69
seria S1 -
Seria T 367,45
seria U 383,92
Seria W 379,48
Seria Y 386,42
seria Y1 -
seria Z 381,09
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 7,48 1,64
Seria A 7,67
Seria A1 5,83
seria A2 -
Seria B 7,46
Seria B1 -
seria B2 -
seria C 7,47
Seria C1 5,81
Seria D 7,46
seria D1 -
seria E1 5,86
Seria F1 6,08
seria G1 -
seria H1 -
seria J 7,44
seria J1 -
seria K 7,42
Seria L 7,25
Seria M 7,46
Seria M1 -
seria N 6,80
Seria O 6,79
seria O1 -
Seria P 6,92
Seria P1 -
Seria R 5,87
Seria R1 6,43
seria S 5,78
seria S1 -
Seria T 5,54
seria U 5,78
Seria W 5,71
Seria Y 5,82
seria Y1 -
seria Z 5,74

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.05.2021, 17:23
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ