Newsletter

Biznes i finanse

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18

04.05.2021, 17:38aktualizacja: 04.05.2021, 17:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18
WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat 1 355 296
Koszty funduszu netto 6 566 1 436
Przychody z lokat netto -5 211 -1 140
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 66 667 14 581
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -17 760 -3 884
Wynik z operacji 43 696 9 557
Zobowiązania 34 464 7 395
Aktywa 725 487 155 674
Aktywa netto 691 023 148 279
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753 0
seria A 626 188
seria B 19 579
seria C 151 915
seria D 40 031
seria E 45 618
seria H 0
seria I 0
seria J 0
seria K 0
seria L 0
seria M 0
seria N 0
seria O 41 786
seria P 85 711
seria R 22 980
seria S 24 983
seria T 22 870
seria U 24 567
seria W 9 923
seria Y 40 814
seria Z 10 410
seria A1 0
seria B1 14 494
seria C1 2 368
seria D1 27 613
seria E1 0
seria F1 88 824
seria G1 80 333
seria H1 51 886
seria I1 60 429
seria J1 119 374
seria K1 56 076
seria L1 27 713
seria M1 12 622

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.05.2021, 17:38
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ