Newsletter

MEDICALGORITHMICS SA (14/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 12 czerwca 2024 r.

12.06.2024, 21:00aktualizacja: 12.06.2024, 21:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2024

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 12 czerwca 2024 r. ("Walne Zgromadzenie") dysponowali 5.819.747 (pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcjami i głosami, stanowiącymi 58,47 % (pięćdziesiąt osiem, czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.

Co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali:

1. Biofund Capital Management LLC - 4 976 384 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu - 85,5 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 49,99 %;

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" - 704 953 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu - 12,11 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 7,08 %;

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.06.2024, 21:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ