Newsletter

MENNICA POLSKA SA (28/2024) Rozpoczęcie skupu programu akcji własnych

06.06.2024, 22:31aktualizacja: 06.06.2024, 22:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 28/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "Emitent") działając na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki z dnia 7 maja 2024 r., której treść Spółka opublikowała raportem bieżącym numer 22/2024 z dnia 7 maja 2024 r., przekazuje do informacji publicznej warunki Program Skupu Akcji Własnych.

Warunki Programu Skupu Akcji Własnych Spółki stanowią Załącznik nr 1 do raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.06.2024, 22:31
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ