Newsletter

Biznes i finanse

MFiPR: Impact’20. Fundusze unijne odpowiedzią na koronakryzys (komunikat)

24.09.2020, 18:54aktualizacja: 24.09.2020, 18:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MFiPR informuje:

Impact’20 Connected Edition to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce, które skupiło polskich i międzynarodowych liderów biznesu, polityki i nauki. Tematami rozmów i dyskusji były m.in. kwestie dotyczące gospodarki, finansów, nowych technologii czy energetyki. Na forum toczących się dyskusji, o obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej Polski i Europy, nie mogło zabraknąć przedstawiciela Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które reprezentował wiceminister

Inwestujemy w innowacje i rozwój

Minister Buda rozpoczął swoją aktywność na Impact’20 od udziału w panelu „Nowa Perspektywa (NP) i Fundusz Ożywienia Gospodarczego (FOG) - olbrzymi budżet dla rozwoju Polski - jaką strategię wybrać?”.

- W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej intensywnie pracujemy na zagospodarowaniem pieniędzy z nowego unijnego budżetu. Opracowujemy Umowę Partnerstwa, która ostatecznie określi, co będzie wspierane z funduszy unijnych w ramach polityki spójności i będzie stanowić mandat negocjacyjny z Komisją Europejską. Niebawem dokument zostanie poddany konsultacjom w regionach. Równocześnie przygotowujemy Krajowy Plan Odbudowy, który jest warunkiem uzyskania wsparcia z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - rozpoczął panel minister Buda.

Minister podkreślił, że w obecnej perspektywie unijnej dużym wsparciem zostały objęte projekty związane z pracami badawczo-rozwojowymi.

- Łącznie na wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczyliśmy prawie 35 mld euro z funduszy unijnych z Programu Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz regionalnych programów operacyjnych – powiedział minister Buda i dodał - Wzrost nakładów na działalność B+R tworzy warunki do tego, aby polska gospodarka mogła stawać się coraz bardziej innowacyjna i przeszła z fazy korzystania z technologii zagranicznych, do etapu, w którym coraz więcej firm krajowych będzie wykorzystywać wyniki badań oraz innowacje do wzmacniania swojej pozycji na rynku.

Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej zapewnił, że przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie w zakresie prac badawczo-rozwojowych również w przyszłej perspektywie unijnej.

Wsparcie w czasie pandemii i na jej skutki

Podczas fireside chat, czyli scenicznym wywiadzie na żywo z moderatorem, minister Buda mówił między innymi o Funduszowym Pakiecie Antywirusowym i Funduszu Odbudowy.

- Od początku pandemii głównym celem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej było zapewnienie sprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz niwelowanie skutków gospodarczych pandemii. Podjęliśmy szereg działań, określanych mianem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który uzupełnia i wzmacnia rządowe działania w walce z pandemią i jej niepożądanym wpływem na gospodarkę. Funduszowy Pakiet Antywirusowy to obecnie ponad 14 mld zł ze środków europejskich na działania antycovidowe – powiedział wiceszef MFiPR.

Minister Buda opowiedział również o Funduszu Odbudowy, który ma pomóc w odbudowie gospodarek państwom członkowskim UE po koronawirusie.

- W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności będziemy mieli do dyspozycji około 57 mld euro na dotacje i pożyczki. Podstawą do sięgnięcia po pieniądze unijne z tego instrumentu będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo. Prace nad KPO toczą się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Pierwszy etap prac za nami. Zebraliśmy już propozycje inwestycji z poszczególnych ministerstw i regionów, przeprowadziliśmy ich analizę, identyfikację spójności z celami KPO oraz opracowaliśmy kryteria tematyczne – zaznaczył minister Buda.

Przygotowania do Światowego Forum Miejskiego

Podczas dyskusji o polityce miejskiej minister Waldemar Buda został zapytany m.in. o najbardziej aktualne wyzwania dla miast i obszarów zurbanizowanych

- Podstawowym wyzwaniem dla miast w Polsce jest depopulacja czyli przeprowadzka ludzi z centrów miast na przedmieścia. Kolejnym problemem jest postępujące starzenie się społeczeństwa. Złą sytuację miast potęguje utrata funkcji społeczno-gospodarczych, szczególnie miast średnich oraz słabe połączenia transportowe z innymi miastami. Wspomnieć należy również o zmianach klimatycznych, które mogą mieć poważny wpływ na infrastrukturę miejską, na przykład na system transportu, systemy kanalizacyjne, a nawet na systemy dostaw żywności – wymienił minister Buda i dodał - W celu transformacji polskich miast w obliczu zmian klimatycznych, musimy uczynić je bardziej zielonymi. Będzie się to wiązało z odbudową zagrożonych ekosystemów i promowaniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wymaga to też kompleksowych inwestycji w systemy ekologiczne oraz fundamentalnej zmiany w zachowaniach transportowych oraz w modelach konsumpcji.

W 2022 roku w Katowicach odbędzie się 11. edycja Światowego Forum Miejskiego. To najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie, którą organizuje UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej trwają przygotowania do tego wydarzenia, o których opowiedział minister Buda.

- Do tej pory wraz z Komisją Europejską, UN Habitat oraz ekspertami samorządów terytorialnych czy ośrodków badawczych i ruchów miejskich, wypracowaliśmy tematy wiodące, w ramach których, będzie toczyć się debata podczas Światowego Forum Miejskiej. Będziemy chcieli mówić m. in. o zrównoważonej urbanizacji, zielonym ładzie, odporność miast, smart city czy mobilność miejskiej.

Minister Buda zaznaczył, że resort funduszy i polityki regionalnej planuje organizację wielu debat i wydarzeń poprzedzających Forum. Pozwoli to przygotować ciekawy i wyczerpujący program Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Jako jedne z takich wydarzeń wymienił Krajowe Forum Miejskie, którego III edycja odbędzie się już 16 października tego roku.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ osz/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.09.2020, 18:54
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ