Newsletter

Biznes i finanse

MFiPR: Krajowy Plan Odbudowy coraz bliżej. Eksperci wybierają projekty (komunikat)

24.09.2020, 16:57aktualizacja: 24.09.2020, 16:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MFiPR informuje:

W czwartek o Krajowym Planie Odbudowy (KPO) z marszałkami województw podczas Konwentu Marszałków w Zielonej Górze rozmawiała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Mapę Drogową - narzędzie do porządkowania i wyboru zgłoszonych do KPO projektów w ubiegłym tygodniu kierunkowo zaakceptował Komitet Koordynacyjny Polityki Rozwoju. Trwa analiza inwestycji, które do KPO w lipcu i sierpniu zgłosiły poszczególne resorty i marszałkowie województw.

W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji 57 mld euro na dotacje i pożyczki. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze będzie Krajowy Plan Odbudowy, który powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Proces, który prowadzimy, to swego rodzaju inwentaryzacja potrzebnych inwestycji. Nasze pierwsze zadanie to wybranie tych, które będą mogły zostać sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Drugie to wskazanie projektów, które mogłyby zostać wsparte z innych źródeł, na przykład ze środków polityki spójności w nowej perspektywie – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Szefowa MFiPR podkreśla, że prace nad KPO mają szerszy wymiar i nie są związane tylko z wyborem inwestycji. - Inwestycje są środkiem do realizacji celu. A celem są reformy w określonych obszarach. Krajowy Plan Odbudowy będzie też wskazywał te obszary – znajdzie się w nim diagnoza, propozycje rozwiązań i efekty, które chcemy osiągnąć. Prowadzimy te prace jako resort odpowiedzialny całościowo za politykę rozwoju kraju – zaznacza minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Do KPO MFiPR wybierze przedsięwzięcia najbardziej dojrzałe do realizacji. Proces wstępnej identyfikacji projektów i programów do KPO odbywał się przez ostatnie 2 miesiące. Inwestycje były zgłaszane przez marszałków poszczególnych województw, resorty i instytucje centralne, a także partnerów społecznych.

Teraz trwa analiza zgłoszonych inwestycji w oparciu o Mapę Drogową KPO - narzędzia do porządkowania zgłoszonych propozycji projektów do Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Trzeba to zrobić, bo tylko najlepiej przygotowane i wpisujące się w zalecenia KE propozycje mają szansą na akceptację i dofinansowanie.

- Zakładamy, że w miarę postępu prac nad KPO oraz nad unijnym rozporządzeniem w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Mapa Drogowa KPO będzie modyfikowana oraz uszczegóławiana i uzupełniana. Czasu nie jest dużo, inwestycje trzeba wybrać jak najszybciej z dwóch powodów. Po pierwsze, chcemy żeby te pieniądze pilnie trafiły do Polski i pomogły w gospodarczym restarcie. Po drugie, czekają nas jeszcze rozmowy z Komisją Europejską. Już teraz jesteśmy w roboczym kontakcie ze służbami KE żeby późniejsza dyskusja się nie przeciągała – informuje minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

***

Fundusz Odbudowy ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarki oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Podstawą do sięgnięcia po pieniądze unijne z tego instrumentu będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo.

Polska będzie czwartym największym beneficjentem Funduszu Odbudowy w pierwszej fazie dystrybucji środków. W drugiej fazie Polska może liczyć na szóstą, najwyższą alokację spośród wszystkich państw członkowskich, choć finalny podział znany będzie w połowie 2022 r.

Polska otrzyma na realizację KPO w formie dotacji 23,1 mld euro i może otrzymać 34,2 mld euro na pożyczki. Środki dotacyjne na KPO są dzielone w proporcji 70%, które będzie przyznane przez KE do końca 2022 r. – w przypadku Polski to 18,9 mld euro. 30% środków z puli będzie przyznanych do końca 2023 r. - w przypadku dotacji dla Polski może to być 4,1 mld euro. O tym, czy dostaniemy środki w 2023 r. będzie decydował przegląd wskaźników gospodarczych - w szczególności spadek realnego PKB w 2020 r. i 2021 r. Poza dotacjami dla Polski dostępna będzie także pula pożyczek.

1198 projektów, które wpłynęły do MFiPR dotyczą różnych dziedzin, w tym energetyki, ochrony środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości, zdrowia, cyfryzacji i spójności terytorialnej. 557 nadesłały regiony, a 641 resorty. Trwają robocze rozmowy z KE dotyczące kryteriów wyboru projektów do KPO. Ważne jest zakończenie prac nad rozporządzeniami unijnymi regulującymi Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. To warunkuje tempo prac nad KPO.

KPO powinien określać reformy i inwestycje wzmacniające potencjał wzrostu i odporności gospodarczej i społecznej państwa oraz zwiększające spójność terytorialną. Powinny one ponadto pozytywnie wpływać na zielone i cyfrowe przemiany społeczno-gospodarcze.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mst/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.09.2020, 16:57
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ