Newsletter

MG: dobre prawo gospodarcze to fundament rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki (komunikat)

23.10.2015, 18:11aktualizacja: 23.10.2015, 18:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MG informuje:

MG konsekwentnie działa na rzecz usprawnienia i uproszczenia prawa dla przedsiębiorców oraz racjonalizacji procesu jego powstawania. Projekty w tym obszarze przygotowywane są we współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami ich reprezentującymi, jak i z innymi organami administracji. Dzięki temu możliwe jest zdiagnozowanie barier w prowadzeniu biznesu i zaproponowanie rozwiązań, które pomagają rozwijać działalność gospodarczą.

Jedną z kluczowych inicjatyw resortu gospodarki w obszarze prawa dla przedsiębiorców są tzw. ustawy deregulacyjne. Dzięki czterem dotychczas wprowadzonym regulacjom tego typu dokonano łącznie ponad 300 zmian w ponad 100 ustawach.

Wprowadzono m.in. możliwość składania oświadczeń przedsiębiorcy w miejsce zaświadczeń otrzymywanych z urzędów, skrócono z 10 do 5 lat okres przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS. Opracowano również rozwiązania dotyczące VATu kasowego i pakiet portowy który skraca czas kontroli granicznych i wydłuża termin na rozliczenie VAT dla upoważnionych importerów AEO. Dzięki temu polskie porty stały się bardziej konkurencyjne, zwiększyła się liczba towarów przeładowywanych w portach, wyraźnie skrócił się czas kontroli.

Według szacunków MG dzięki uproszczeniu formalności, zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i redukcji opłat urzędowych przedsiębiorcy oszczędzają ok. 8 mld zł rocznie.

MG współpracowało również z Ministerstwem Sprawiedliwości przy nowym Prawie restrukturyzacyjnym. Przepisy ustawy pomogą firmom w trudnej sytuacji kontynuować działalność a jeżeli nie ma już szans uratowanie przedsiębiorstwa - usprawnić procesy upadłościowe.

Ważnym elementem wsparcia przedsiębiorców jest także przygotowana przez MG ustawa o wsparciu polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawie towarzyszą inicjatywy pozalegislacyjne takie jak rozbudowa sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji. Prowadzą one postępowania mediacyjne jak i upowszechniają wiedzę o korzyściach, jakie daje polubowne rozwiązywanie konfliktów gospodarczych.

Znaczącą zamianę przyniosła również nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w ramach której ograniczono uciążliwość kontroli przedsiębiorców przez urzędy.

Ponadto należy wymienić nowelizację ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowelizacja ograniczy ryzyko gwałtownego wzrostu zadłużenia w wypadku wzrostu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało także projekt Prawa działalności gospodarczej które określa i systematyzuje zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. PDG wyznacza również nowe standardy w relacjach pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami.

Działania MG wzmacniają również system stanowienia prawa, wpływają na ograniczenie nadprodukcji nowych przepisów, upowszechniają konsultacje publiczne oraz podnoszą jakość Oceny Skutków Regulacji. Osiągnięciu tego celu służą m.in. takie inicjatywy jak wprowadzenie tzw. zasady dwóch terminów (dzięki której przepisy dotyczące działalności gospodarczej co do zasady wchodzą w życie dwa razy do roku) opracowanie formularzy Oceny Wpływu regulacji, opracowanie przy udziale MG Regulaminu pracy Rady Ministrów a także wprowadzenie obowiązku oceny funkcjonowania obowiązującego prawa. Resort gospodarki przygotował także "Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego" i uruchomił portal konsultacje.gov.pl.

Działania MG w zakresie usprawnienia prawa dla przedsiębiorców są prowadzone we współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami ich reprezentującymi, jak i z innymi ministerstwami i organami administracji.

Więcej informacji o poszczególnych ustawach http://www.mg.gov.pl/node/25299.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ mkz/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.10.2015, 18:11
Źródło informacji MG
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ