Newsletter

MI: Nowe inwestycje kolejowe w Małopolsce (komunikat)

03.10.2023, 15:18aktualizacja: 03.10.2023, 15:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

3 października 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały z Gminą Słomniki list intencyjny w sprawie modernizacji stacji Niedźwiedź. Tego samego dnia zarządca infrastruktury podpisał umowę z wykonawcą projektu nowej łącznicy, która ułatwi przejazd pociągiem z Olkusza do Krakowa. Ogłoszono również przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej rewitalizację linii nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice wraz z budową łącznicy.

Modernizacja stacji Niedźwiedź

— Nadszedł czas na nową jakość podróżowania w Niedźwiedziu, skąd wielu mieszkańców okolicznych miejscowości dojeżdża do Krakowa. Dzięki modernizacji z pociągu będą mogli skorzystać wszyscy pasażerowie — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

PKP PLK opracowały wielowariantową koncepcję przebudowy stacji Niedźwiedź. Zakłada ona przygotowanie nowych peronów i stworzenie udogodnień dla podróżnych. W planach zarządcy infrastruktury stacja ma się stać w pełni dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Współpracę przy przygotowaniu kolejnych etapów inwestycji zadeklarowała Gmina Słomniki. W podpisanym liście zobowiązano się do kooperacji przy opracowaniu dokumentacji projektowej i poszukiwania źródeł finansowania dla projektu.

Stacja Niedźwiedź będzie zmodernizowana zgodnie z najnowszymi standardami. W ramach ostatecznie wybranego wariantu powstaną dwa perony jednokrawędziowe lub jeden peron wyspowy. Miejsce oczekiwania na pociąg będzie powiększone i podwyższone. Pojawią się nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne, systemy nagłośnienia i oświetlenia. Dzięki ścieżkom naprowadzającym, nawierzchni o zróżnicowanej strukturze oraz bezpiecznym ciągom komunikacyjnym ze stacji będą mogli korzystać wszyscy podróżni.

Przebudowa stacji Niedźwiedź to nie pierwsza inwestycja PLK SA w komfort podróżnych na tym odcinku linii kolejowej nr 8. Wymieniona sieć trakcyjna i zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe w Niedźwiedziu i Ratajowie zapewniły większy poziom bezpieczeństwa. Wyższy komfort podróży zapewniły nowoczesne perony m.in. w Zastowie, Łuczycach i Dziadówkach.

Będą krótsze podróże z Olkusza do Krakowa

Nowa łącznica ułatwi przejazd pociągiem z Olkusza do Krakowa. Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Dzięki nowym torom o ok. 15 minut skróci się czas dojazdu z Olkusza do stolicy regionu.

Umowa za ponad 5 mln zł podpisana przez PKP PLK zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie konsultacji społecznych, pozyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji środowiskowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Projekt budowlany ma być gotowy na początku 2026 r. Pozwoli to ogłosić postępowanie przetargowe na realizację prac.

— Program Kolej Plus to odpowiedź rządu na wykluczenie komunikacyjne mniejszych miejscowości. Dzięki staraniom samorządów i kolejarzy Olkusz i Bukowno zyskają szybkie i ekologiczne połączenie kolejowe z Krakowem — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowa łącznicy kolejowej Borowa Górka – Pieczyska skróci czas przejazdu pociągów z Krakowa do Olkusza o ok. kwadrans. Dzięki niej przewoźnicy nie będą musieli zawracać na stacji w Jaworznie Szczakowej. Szybsze połączenie zyskają również mieszkańcy położonego po drodze Bukowna. Dostęp do kolei zwiększy się dzięki nowemu przystankowi Jaworzno Sosina, który będzie zlokalizowany niedaleko popularnego miejsca wypoczynku. Po nowej dwutorowej łącznicy pociągi pojadą z prędkością 80 km/h. Koszt jej budowy szacowany jest na przeszło 200 mln zł.

— Olkusz to kolejna miejscowość w Małopolsce, która zyska lepsze połączenie kolejowe z Krakowem. Zwiększamy rolę kolei aglomeracyjnej w regionie. Mniejsze i większe inwestycje stworzą razem spójnych system komunikacji — stwierdził Piotr Majerczak, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Program Kolej Plus ma wartość 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowane projekty przyczynią się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, kolei. W regionie do realizacji zakwalifikowano 3 projekty: budowę łącznicy kolejowej Borowa Górka-Pieczyska oraz budowę nowych połączeń kolejowych pomiędzy Krakowem a Niepołomicami i Myślenicami.

W całym kraju do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje zgłoszone przez samorządy 11 województw. Projekty obejmują miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej. Więcej na stronie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus

Nowe możliwości podróży z centrum Gorlic zapewni łącznica kolejowa

Mieszkańcy Małopolski zyskają lepszą dostępność do kolei i sprawniejsze połączenia pociągiem dzięki kolejnym planowanym inwestycjom PKP PLK SA w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej rewitalizację linii nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice wraz z budową łącznicy.

— Inwestycje, zaplanowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego służą rozwojowi kolei, zarówno w większych, jak i w mniejszych miejscowościach. Naszym celem jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej i zapewnienie lepszych możliwości podróży, co sprzyja poprawie warunków życia Polaków. Realizowane przedsięwzięcia mają szczególne znaczenie dla mieszkańców, pozbawionych dotąd dogodnego dostępu do kolei, przykładem są m.in. Gorlice — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

— Ogłoszenie przetargu na dokumentację dla rewitalizacji linii Gorlice Zagórzany – Gorlice wraz z budową łącznicy to ważny krok do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i poprawy sytuacji komunikacyjnej, m.in. mieszkańców miasta Gorlice i okolic. Dzięki inwestycji zarządcy infrastruktury, kolej także w tej części Małopolski stanie się dostępniejsza i atrakcyjniejsza dla podróżnych — stwierdził Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Przetarg obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę łącznicy o długości blisko 700 metrów między liniami nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice a linią nr 108 Stróże – Krościenko. Zamówienie obejmuje jednocześnie rewitalizację linii nr 110, w tym m.in. przebudowę stacji Gorlice i Gorlice Zagórzany oraz przystanku Gorlice Glinik.

Celem planowanej budowy łącznicy jest umożliwienie ruchu pociągów z centrum Gorlic bezpośrednio w stronę Stróż, Tarnowa i Krakowa, bez konieczności wjazdu na stację Gorlice Zagórzany dla zmiany kierunku jazdy. Łącznica usprawni ruch i skróci czas podróży. Dzięki nowemu rozwiązaniu przewoźnicy zyskają możliwości tworzenia nowych, dogodnych ofert dla podróżnych.

Dodatkowo rewitalizacja linii, łączącej stację Gorlice i Gorlice Zagórzany wraz z przebudową peronów, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności połączeń i dostępności komunikacyjnej mieszkańców.

Opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w ramach zadania „Usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy linią 108 a linią 110”.

Realizacja prac projektowych przewidziana jest w latach 2024 – 2027. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ pad/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.10.2023, 15:18
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.