Newsletter

MI: Przebudowa autostrady A18 dobiega końca (komunikat)

28.09.2023, 19:24aktualizacja: 28.09.2023, 19:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Kierowcy zyskali kolejny fragment przebudowanej południowej jezdni autostrady A18 w województwie lubuskim. Po udostępnieniu do ruchu odcinka o długości 16 km, który rozpoczyna się przed węzłem Iłowa i biegnie do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego, można już korzystać z 50 km tej trasy aż do granicy z Niemcami. Na połowę października br. zaplanowano oddanie do ruchu ostatniego fragmentu A18 do węzła Golnice w województwie dolnośląskim. Tym samym kierowcy będą już mogli korzystać z całej, dwujezdniowej autostrady A18 o długości 70 km.

— Kończy się przebudowa drogi, która była niechlubnym przykładem na wieloletnie zaniedbania inwestycji w naszym kraju. Zniknęły słynne „najdłuższe schody Europy”: kierowcy wjeżdżający do Polski musieli borykać się z jazdą drogą złożoną z betonowych przedwojennych płyt. Dzisiaj A18 nabrała nowej jakości i jest już drogą bezpieczną i komfortową — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

GDDKiA uzyskała ponadto pozwolenie na użytkowanie ostatnich 600 m A18 pomiędzy mostem granicznym i węzłem Olszyna, stanowiących dopełnienie początkowego odcinka autostrady o długości ponad 11 km, oddanego do ruchu pod koniec lipca br.

W ramach udostępnionego kierowcom 28 września 2023 r. odcinka przebudowana została część południowa węzła Iłowa wraz z pasami włączenia i wyłączenia, łącznicami, rondem na połączeniu z drogą wojewódzką nr 296 oraz zmianą połączenia z istniejącą stacją benzynową. Wybudowane zostały również drogi serwisowe i wewnętrzne, dojazdy do zbiorników i urządzeń podczyszczających, a także zjazdy i przejazdy awaryjne. Droga wyposażona została w niezbędne elementy bezpieczeństwa ruchu, urządzenia ochrony środowiska oraz zieleń. Powstało pięć nowych obiektów mostowych: dwa górne przejścia dla dużych zwierząt o szerokości ponad 60 m, oddalone od siebie o ponad 3 km, dwa wiadukty w ciągu autostrady (nad drogą lokalną relacji Konin Żagański – Iłowa oraz nad linią kolejową Jasień – Miłkowice) i most w ciągu autostrady nad rzeką Czerna.

Drugi etap budowy A18

Przebudowa jezdni południowej DK18 na odcinku pomiędzy Olszyną i Golnicami miała na celu dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace polegały głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia została rozebrana i zastąpiona nową betonową, z jezdnią poszerzoną do 11 m, a po uprzedniej segregacji i obróbce, wykorzystana jako materiał do podbudowy drogi.

Pierwszym etapem dostosowania trasy od Wrocławia do granicy z Niemcami była budowa jezdni północnej DK18 o parametrach autostradowych w latach 2004-2007. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla południowej jezdni przyszłej A18 została wydana już w 2011 r., jednak dopiero decyzja Ministra Infrastruktury z sierpnia 2018 r. zapewniła finansowanie i umożliwiła realizację inwestycji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.09.2023, 19:24
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.