Newsletter

MI: Spotkanie ministra infrastruktury A. Adamczyka z prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (komunikat)

19.04.2023, 09:58aktualizacja: 19.04.2023, 09:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister infrastruktury Rafał Weber spotkali się w Warszawie z prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso. W spotkaniu, które odbyło się 18 kwietnia 2023 r., uczestniczyli także przedstawiciele polskich spółek kolejowych: PKP SA, PKP LHS i PKP CARGO.

Rozmawiano o wsparciu finansowym i projektowym ukraińskiego rządu i przedsiębiorstw świadczących podstawowe usługi oraz o rozwoju korytarzy solidarnościowych, alternatywnych szlaków logistycznych łączących UE z Ukrainą. Pomoc ta pozwoli zaspokoić najpilniejsze potrzeby dotkniętej wojną Ukrainy.

Minister A. Adamczyk przedstawił działania Ministerstwa Infrastruktury podjęte na rzecz pomocy Ukrainie w wymiarze transportowym i infrastrukturalnym.

– Od przeszło roku dzień po dniu przekonujemy się, że rola transportu w procesie pomocy Ukrainie zarówno cywilnej, humanitarnej, jak i tej wojskowej jest nieoceniona. Sukcesem jest włączenie do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej o transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T nowego, bardzo potrzebnego korytarza Bałtyk – Morze Czarne – Morze Egejskie, którego kręgosłup stanowi szlak Via Carpatia, a w przyszłości Rail Baltica. To istotne, bo szlak ten ma swoje odnogi biegnące na Ukrainę – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury wskazał, że konieczne jest dalsze realizowanie projektów infrastrukturalnych w naszym regionie.

– Region Europy Środkowej, który stanowi bramę transportową dla Ukrainy, po napaści Rosji ponownie nabrał strategicznego znaczenia. Wsparcie instytucji finansowej, jaką jest EBOR może pozwolić w nawet w nieodległym horyzoncie czasowym na usprawnienie istniejących łańcuchów dostaw z Ukrainy do państw europejskich i dalej na inne kontynenty. Jednocześnie może pozwolić na wzmocnienie istniejącej infrastruktury transportowej. Zarówno dziś, jak i w przyszłości jedynymi pewnymi połączniami transportowymi i logistycznymi dla Ukrainy są i pozostaną te przebiegające przez państwa członkowskie Unii Europejskiej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W tym kontekście omówiono korytarze solidarnościowe - szlaki logistyczne łączące UE i Ukrainę, które po inwazji Rosji oraz blokadzie ukraińskich portów morskich ustanowiła w maju 2022 r. Komisja Europejska i sąsiadujące z Ukrainą państwa członkowskie. Nowe szlaki transportowe, które biegną m.in. przez Polskę mają kluczowe znaczenie, ponieważ zapewniają Ukrainie możliwość eksportu i importu towarów.

– Od 24 lutego 2022 r., czyli pierwszego dnia rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę mierzymy się z bezprecedensowymi wyzwaniami. Nagle nastąpiło bowiem radykalne przekierowanie ruchu osobowego i towarowego z Ukrainy. Do dzisiaj polsko-ukraińską granicę przekroczyło ponad 10 milionów uchodźców. Polska bardzo intensywnie rozwija infrastrukturę transportową obejmującą wszystkie rodzaje transportu - kolej, drogi, porty, lotniska. Pozwoliło to na sprawną organizację działań na rzecz pomocy Ukrainie i jej mieszkańców. Niemniej jednak infrastruktura łącząca Ukrainę z Europą i światem wymaga stałego rozwoju i zapewnienia stabilnego finansowania przez międzynarodowe instytucje. Jest to bowiem inwestycja we wspólne bezpieczeństwo. Kluczowe w tym względzie są nie tylko projekty krótkoterminowe, ale szczególnie inwestycje w twardą infrastrukturę, które są długoterminowe – zaznaczył minister Andrzej Adamczyk.

Największym wspartym przez EBOR projektem infrastrukturalnym w 2022 r. była budowa nowego terminala kontenerowego Baltic Hub w porcie Gdańsk, jedynym porcie na Bałtyku obsługującym duże kontenerowce.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ms/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.04.2023, 09:58
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.