Newsletter

MI: umowa UE–Ukraina tematem spotkania ministra infrastruktury z komisarz do spraw transportu UE (komunikat)

06.02.2024, 20:45aktualizacja: 06.02.2024, 20:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Funkcjonowanie umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów było przedmiotem rozmowy ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z europejską komisarz ds. transportu Adiną Vălean.

Ideą leżącą u podstaw zawartej 29 czerwca 2022 r. umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów, było wsparcie dla gospodarki napadniętej przez Rosję Ukrainy. Funkcjonowanie przez półtora roku tej regulacji, liberalizującej transport i znoszącej zezwolenia na realizację przewozów dwustronnych i tranzytowych przez przewoźników ukraińskich, doprowadziło do zachwiania równowagi na rynku unijnych przewozów drogowych. Taki stan rzeczy skutkował rozpoczęciem w listopadzie 2023 r. protestu polskich przewoźników drogowych na drogach dojazdowych do polsko-ukraińskich przejść granicznych. Jednym z punktów porozumienia z 16 stycznia 2024 r. zawartego między reprezentantami przewoźników a ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem, skutkującym zawieszeniem protestów, było dążenie strony polskiej do zmian w umowie UE–Ukraina. Takie działania Ministerstwo Infrastruktury podejmuje na wielu płaszczyznach – jedną z nich była rozmowa ministra Dariusza Klimczaka z komisarz Vălean.

Podczas spotkania minister Dariusz Klimczak podkreślał determinację polskiego rządu, by we współpracy z Komisją Europejską oraz Ukrainą wypracować konstruktywne rozwiązania, które chroniłyby rynek transportowy państw członkowskich UE, a jednocześnie umożliwiałyby dalsze udzielanie pomocy Ukrainie. Jednocześnie szef resortu infrastruktury wyraźnie zaznaczył, że takim rozwiązaniem byłyby zmiany w obowiązującej umowie UE–Ukraina, których propozycje strona polska przesłała 16 stycznia 2024 r. do Komisji Europejskiej.

— Mam nadzieję, że uda się wprowadzić postulowane przez nas zmiany do umowy UE–Ukraina i wejdą one w życie 1 lipca 2024 roku. Nie kwestionujemy samej idei tego porozumienia, ale dążymy do tego, by było ono przestrzegane. Pragnę podkreślić, że chcemy pomagać Ukrainie w walce z rosyjską agresją i zdajemy sobie sprawę, że dla naszego sąsiada jesteśmy oknem na świat. Nasze wsparcie nie może jednak odbywać się kosztem polskiej branży transportowej — powiedział Dariusz Klimczak.

Przedstawiając komisarz Vălean propozycje zmian do umowy, minister zaprezentował także m.in. dane pochodzące zarówno z informacji polskiej straży granicznej, jak i te zarejestrowane przez system eTOLL. Ich analiza wskazuje na wzrost udziału przewoźników z Ukrainy w rynku przewozów drogowych w relacji Polska–Ukraina i wzrost liczby przejechanych kilometrów po płatnych odcinkach polskich dróg, co z kolei może wskazywać na wykonywanie przez nich przewozów kabotażowych. Minister wspomniał także o dużej liczbie pustych ciężarówek wjeżdżających na teren Unii Europejskiej od strony ukraińskiej, co przeczy głównemu celowi umowy, jakim miało być ułatwienie wywozu towarów z Ukrainy.

Podczas dyskusji komisarz Adina Vălean potwierdziła otwartość na przeanalizowanie polskich propozycji zmian do umowy UE–Ukraina, zaznaczając jednak, że ich ewentualne uwzględnienie musi zostać zaakceptowane przez wszystkie państwa członkowskie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA w likwidacji jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.02.2024, 20:45
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ