Newsletter

MI: węzeł Emilia zostanie rozbudowany (komunikat)

30.05.2023, 15:45aktualizacja: 30.05.2023, 15:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał 30 maja 2023 r. Program inwestycji dla rozbudowy węzła Emilia na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S14 i autostrady A2, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie łódzkim. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa istniejącego węzła drogowego Emilia w sposób umożliwiający zapewnienie wszystkich relacji z autostradą A2 oraz optymalne połączenie układu dróg z DK91.

"Rozbudowa węzła drogowego Emilia stanowić będzie swoiste, docelowe domknięcie łódzkiej obwodnicy miasta. Umożliwi zjazd z Zachodniej Obwodnicy Łodzi w ciągu S14 na autostradę A2 i na DK91 prowadzącą do Łodzi, jak i do Gdańska, a zarazem pozwoli kierowcom jadącym z północy ominąć centrum Zgierza. Zniweluje to problem narastających zatorów, które mają miejsce w obecnym układzie dróg w regionie" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Główne korzyści wynikające z realizacji tego nowoczesnego połączenia komunikacyjnego to: zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku wschód-zachód oraz północ-południe w rejonie węzła Emilia oraz podniesienie komfortu jazdy; poprawa bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu hałasu i emisji spalin wzdłuż DK91 na odcinku w. Słowik – w. Emilia; większa dostępność transportowa terenów zlokalizowanych w północno-zachodnim sąsiedztwie Łodzi; dostosowanie sieci dróg krajowych do wzrastającego natężenia ruchu.

Pierwszy etap procesu przygotowawczego inwestycji będzie obejmował opracowanie koncepcji programowej rozbudowy węzła Emilia wraz z korektą połączenia z autostradą A2 i poprawą komunikacji z DK91, zbadanie warunków geologicznych, przygotowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania decyzji środowiskowej i przeprowadzenie badań archeologicznych. Szczegółowe rozwiązania projektowe zostaną przyjęte z uwzględnieniem zaplanowanych do opracowania na etapie prac przygotowawczych analiz i prognoz ruchu.

W ramach zadania wybudowane zostaną nowe odcinki drogi klasy S długości około 1 km oraz klasy GP o długości 1,5 km, a także łącznice bezpośrednie na relacjach A2 – S14 w celu maksymalnego zwiększenia przepustowości tego połączenia. Zaplanowano ponadto budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowę obiektów inżynierskich, jezdni do obsługi przyległego terenu oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Inwestycja obejmie instalację urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, zbiorników podczyszczających wody, budowę systemu odwodnienia układu drogowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz wykonanie przejść dla zwierząt. Przewidziano ponadto wykonanie infrastruktury łączności Systemu Zarządzania Ruchem, budowę i przebudowę urządzeń inteligentnych systemów transportowych (ITS) wraz z infrastrukturą dla Systemu Zarządzania Ruchem, takich jak znaki o zmiennej treści, urządzenia pomiaru ruchu, wykrywania zdarzeń oraz kamer systemu wizyjnego.

Zakończenie procesu przygotowawczego o wartości 7,1 mln zł zaplanowano na 2026 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.05.2023, 15:45
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.