Newsletter

MIRACULUM SA Raport okresowy kwartalny 1/2024 Q

15.05.2024, 07:44aktualizacja: 15.05.2024, 07:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 1/2024 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży 12 784 14 536 2 959 3 092
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 764 555 177 118
Zysk (strata) brutto 261 201 60 43
Zysk (strata) netto za okres 12 268 3 57
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 188 3 40
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 -49 -1 -10
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 80 -39 19 -8
Przepływy pieniężne netto, razem 88 100 20 21
Liczba akcji (w szt.) 41 500 000 38 000 000 41 500 000 38 000 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję 0,0003 0,0070 0,0001 0,0015
31.03.2024 31.12.2023 31.03.2024 31.12.2023
Suma Aktywów 58 407 59 563 13 580 13 699
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem 25 966 37 934 6 037 8 724
Zobowiązania długoterminowe 14 188 5 911 3 299 1 360
Zobowiązania krótkoterminowe 11 778 32 023 2 738 7 364
Kapitał własny 32 441 21 629 7 543 4 975
Kapitał zakładowy 41 500 41 500 9 649 9 545
Liczba akcji (w szt.) 41 500 000 41 500 000 41 500 000 41 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,7817 0,5212 0,1818 0,1199
Wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.05.2024, 07:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ