Newsletter

MONNARI TRADE SA (87/2024) Podpisanie przedwstępnej umowy nabycia udziałów w Hemoca Holdings Limited z siedzibą w Nikozji.

10.07.2024, 21:14aktualizacja: 10.07.2024, 21:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 87/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2024 Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent) informuje, że proces due diligence spółki Komex S.A. zakończył się.

Skutkiem tego w dniu 10 lipca 2024 r., została podpisana przez spółkę zależną od Emitenta (100% udziałów) - MONNA NICE Sp. z o.o. (dalej Spółka) - przedwstępna umowa nabycia 100 % udziałów w spółce Hemoca Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, która jest właścicielem 2.779.047 akcji imiennych serii A w spółce KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 50,1 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Sprzedający - Inwest Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zamierza sprzedać na rzecz Spółki posiadane udziały za cenę w łącznej wysokości 3 073 000, 00 zł, w tym z tytułu:

• nabycia udziałów - 2 673 000 zł,

• cesji wierzytelności (udzielonej przez Sprzedającego pożyczki) 400 000,00 zł.

W związku z tym, została podjęta decyzja o zgłoszeniu zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej UOKiK), polegającej na przejęciu przez Spółkę z Grupy Kapitałowej kontroli nad Komex S.A.

Pozytywna decyzja Prezesa UOKiK jest warunkiem zawarcia umowy nabycia przez Spółkę ww. podmiotu.

Jednocześnie Spółka może odmówić podpisania Umowy Przyrzeczonej między innymi w przypadku ogłoszenie upadłości KOMEX S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.07.2024, 21:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ