Newsletter

MPiT: podczas Dnia Innowacji COP24 rozmawialiśmy o roli administracji, biznesu i NGO-sów we wdrażaniu GOZ (komunikat)

05.12.2018, 18:32aktualizacja: 05.12.2018, 18:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MPiT informuje:

Podczas Dnia Innowacji COP24 rozmawialiśmy o roli administracji, biznesu i NGO-sów we wdrażaniu GOZ

Pierwszy panel dotyczył roli przemysłu we wprowadzaniu zmian cyrkularnych. Tę część otworzył prof. Jonathan Cullen z Uniwersytetu Cambridge, który mówił o roli przemysłu 4.0 w walce ze zmianami klimatu i transformacji w kierunku GOZ.

Przemysł 4.0, według prof. Cullena, charakteryzuje się transparentnością, proaktywnością, podejmowaniem inteligentnych decyzji oraz myśleniem całościowym – każdy aspekt jest monitorowany. Według jego badań wprowadzenie tego typu technologii może skutkować obniżeniem emisji nawet o 50%, a możliwości związane z tym typem gospodarki wycenia na 1 billion USD, a w Polsce na 20 miliardów PLN. Profesor zaprezentował opracowaną przez siebie metodykę, bazującą na zbieraniu danych nt. przepływów materiałowych, na podstawie których możliwa jest identyfikacja procesów nieoptymalnych pod względem wydajności energetycznej i materiałowej. Opracowane na podstawie metodyki narzędzie wpisuje się w strategię łagodzenia zmian klimatu, ponieważ jednym z najistotniejszych rezultatów optymalizacji przepływów materiałowych w przedsiębiorstwach będzie redukcja przemysłowej emisji CO2.

Po prezentacji metodyki odbyła się dyskusja poświęcona roli technologii przemysłu 4.0 w poprawianiu wydajności zasobowej i redukowaniu emisji gazów cieplarnianych oraz szansom i wyzwaniom związanym z wdrażaniem tych technologii. Paneliści dyskutowali o wyzwaniach stojących przed GOZ i przemysłem 4.0. – to przede wszystkim konieczność "zmian systemu myślenia przedsiębiorcy", a aby do tego doprowadzić, trzeba podjąć szereg działań, pokazać, jakie korzyści wiązać się będą z daną inwestycją.

Kolejna część wydarzenia poświęcona była roli administracji rządowej w GOZ. Dyrektor Magda Gosk z Ministerstwa Środowiska opowiedziała o programie pilotażowym dotyczącym gospodarki cyrkularnej na terenach niezurbanizowanych, który wprowadzony został w pięciu polskich gminach.

Burmistrz Wielunia (gminy biorącej udział w pilotażu) Paweł Okrasa przedstawiał rozwiązania wprowadzone w jego gminie, mówił, że nie jest możliwe wprowadzenie GOZ bez determinacji mieszkańców i zaangażowania firm. Dodał, że przy wdrażaniu programu „każda gmina pokazała swój potencjał. (…) Wcześniej było dużo pracy nad dokumentami, a teraz możemy pokazać efekty".

W Wieluniu powstaje wiele ścieżek rowerowych, a sama gmina ma ambicje dot. elektromobilności. Buduje parking, który ma być pokryty fotowoltaiką. W Wieluniu postawiono recyklomaty, do których można wrzucać puszki i butelki PET. Z recyklomatami związany jest nowatorski Motywacyjny System Gospodarki Odpadami autorstwa EcoTech System. System ten polega na segregacji odpadów komunalnych "u źródła", a jego celem jest zmiana zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz powszechna edukacja z wykorzystaniem czynników motywacyjnych dzięki gwarantowanemu systemowi wymiany śmieci na nagrody, zniżki i rabaty. Każdy może korzystać z tego rozwiązania poprzez aplikację mobilną lub kartę użytkownika z kodem kreskowym. Recyklomat identyfikuje użytkownika, skanując kod kreskowy, a następnie przypisuje ECO-punkty za wyrzucone odpady opakowaniowe. Użytkownicy mogą wymieniać zebrane ECO-punkty na nagrody, zniżki i rabaty, np. na bilety do kina czy zakupy.

Paneliści mówili także o wspieraniu wdrażania GOZ za pomocą certyfikatów oraz o wiarygodnej weryfikacji oddziaływania na środowisko produktów (system ETV). Podano też przykłady innowacyjnego myślenia m.in. wykorzystywanie ścieków, jako źródła cennych surowców. Dyrektor Gosk podsumowała: "GoZ ma już wymiar praktyczny, słyszeliśmy, jak zastosować cyrkularność w obiegu surowców (...) Ważnym aspektem jest dobra praktyka w połączeniu z edukacją i promocją, a na bazie dobrych praktyk, zostaną wypracowane działania systemowe".

Na zakończenie tej części zaprezentowano program Greenevo – projekt Ministerstwa Środowiska, który ma na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska i rozwojowi gospodarczemu. Przedstawiciel firmy Izodom mówił o budownictwie, które bierze pod uwagę cały łańcuch życia budynku. W firmie uwzględniana jest energochłonność, materiałochłonność, możliwości rozbiórki i ponownego wykorzystania materiałów.

Trzecia część dzisiejszego dnia poświęcona była roli NGO-sów we wdrażaniu GOZ. Wszyscy paneliści podkreślali rolę współpracy i współdziałania.

Podczas dyskusji padło pytanie o to, co robią NGO-sy i czego oczekują od administracji, żeby ułatwić wdrażanie GOZ. Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO mówiła: "Nie będzie GOZ bez współpracy administracji, samorządów, naukowców, a my, jako trzeci sektor, musimy to wszystko spinać. Przewagą NGO-sów jest to, że możemy patrzeć z innej perspektywy na to, w jakim kierunku społeczeństwo i gospodarka powinny dążyć. Między innymi dla szerokiej komunikacji i promocji idei cyrkularnych tworzymy Circular Hotspot – publiczno-prywatne partnerstwo łączące różne grupy interesariuszy we wdrażaniu GOZ. Nie musimy wyważać otwartych drzwi, możemy skorzystać z doświadczeń innych krajów, bo takie inicjatywy istnieją między innymi w Holandii, Szkocji, Słowenii".

Ewa Chodkiewicz z WWF Polska podkreślała: „My stymulujemy innowacje. Dajemy akredytację biznesom, które chcą przeprowadzać prawdziwe zmiany”. Z kolei Joanna Wis-Bielewicz z adelphi wskazywała: „Staramy się identyfikować obszary o największym potencjale pod względem efektów zgodnych z koncepcją GOZ (…) Rozmawiamy z biznesem, pokazując, że GOZ im się opłaca”. A Zofia Wetmańska (WiseEuropa) zaznaczyła: "Staramy się umieścić dyskusję nt. GOZ w dłuższej perspektywie czasowej, bo uważamy, że trzeba myśleć o problemie szeroko i systemowo". "Kluczowe jest zaangażowanie trzeciego sektora, w działania administracji, tak jak np. przy opracowywaniu mapy drogowej GOZ" - dodała. Mówiła też o zaangażowaniu konsumentów: "Chcemy pokazać każdemu obywatelowi, co warto zmienić w życiu, żeby być bardziej ekologicznym". Zaś Maria Andrzejewska (UNEP GRID) zaznaczyła: "Od administracji oczekujemy stabilności. NGO-sy są podmiotami, które w sposób rzetelny i bezstronny chcą zabierać głos w dyskusji. Szczególnie zależy nam na wsparciu w dotarciu do małych przedsiębiorców".

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ agzi/ wus/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.12.2018, 18:32
Źródło informacji MPiT
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.