Newsletter

Biznes i finanse

MR: Gospodarcza inauguracja polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (komunikat)

24.09.2020, 12:38aktualizacja: 24.09.2020, 12:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MR informuje:

Wspólne stanowisko wobec Europejskiego Instrumentu Odbudowy, a także współpraca w dziedzinie służby zdrowia, cyfryzacji, polityki przemysłowej, socjalnej, rolnictwa oraz transportu – to główne cele polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. W środę, z udziałem wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, nasz kraj zainaugurował gospodarczą część polskiej Prezydencji w V4. Spotkanie z udziałem szefów resortów gospodarczych Polski, Węgier, Czech i Słowacji odbyło się – ze względów sanitarnych – online, przy okazji konferencji Impact 2020 w Warszawie. Motyw przewodni tegorocznego Impactu to zmiana układu sił gospodarczych w Europie, w związku z pandemią koronawirusa. Wśród priorytetowych zagadnień omówionych w Warszawie w ramach V4 znalazły się sprawy reindustrializacji Europy, autonomii strategicznej UE oraz rozwoju nowoczesnych technologii.

– Prezydencja w V4, którą Polska sprawuje od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021 r., przypada na okres szczególnych wyzwań, nie tylko dla regionu Europy Środkowej, ale i dla całej Unii Europejskiej. Stąd też chcemy skupić się na najważniejszych kwestiach związanych z powrotem Unii na ścieżkę wzrostu gospodarczego – podkreśla wicepremier Jadwiga Emilewicz.

I zwraca uwagę: – Polska prezydencja w V4 zbiega się z bezprecedensowym ogólnoświatowym kryzysem, wywołanym pandemią COVID-19. Wystawiła ona funkcjonowanie państw i społeczeństw na ciężką próbę. Reakcja Europy na pandemię ma istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych krajów UE.

– Naszym zadaniem jest budowanie wizerunku regionu Europy Środkowej oraz V4, jako elastycznego i konstruktywnego partnera. W tych trudnych czasach niezbędne jest prowadzenie dialogu. Równie duże znaczenie mają solidarność i dobra wola – mówi szefowa MR.

Wspólny komunikat V4

Ministrowie gospodarki V4 przyjęli wspólny komunikat dotyczący współpracy gospodarczej, która ma na celu przywrócenie Europy na ścieżkę wzrostu. Ministrowie wskazali na kluczową rolę Jednolitego Rynku w zapewnieniu dobrobytu obywatelom Unii – wzywając jednocześnie Komisję Europejską do przeciwdziałania wszelkim formom protekcjonizmu wewnętrznego w obrocie towarami i usługami.

Podkreślając potrzebę ambitnej polityki handlowej – w tym niezbędną reformę WTO – wskazano na konieczność dywersyfikacji łańcuchów dostaw i produkcji przemysłowej, niezbędną dla osiągnięcia autonomii strategicznej UE. Uczestnicy spotkania nawiązali przy tym do tzw. Deklaracji Warszawskiej na rzecz współpracy w zagadnieniach cyfrowych, ogłoszonej przez premierów Grupy Wyszehradzkiej 28 marca 2017 roku, zapowiadając wzmożoną współpracę w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji i centrów innowacji.

Reindustrializacja Europy – zmiana łańcuchów dostaw i wykorzystanie potencjału Europy Środkowej

Przywrócenie konkurencyjności europejskiemu przemysłowi w warunkach jednoczesnej globalnej konkurencji i transformacji energetycznej – to jeden z głównych celów strategii UE w usuwaniu skutków pandemii w gospodarce. Polska widzi szanse wzmocnienia ekonomicznego w związku ze zmianami w strukturze łańcuchów dostaw. Chcemy także wykorzystać potencjał Europy Środkowej do przejęcia części zaawansowanej produkcji ulokowanej dotychczas poza granicami UE.

Otwarta autonomia strategiczna UE – rozwój w oparciu o własne zasoby

Chodzi o zapewnienie UE zdolności do samodzielnego działania i zapewnienia podstawowych potrzeb swoich obywateli oraz warunków rozwoju gospodarczego. Ma się to odbywać w oparciu o zasoby własne w strategicznych dziedzinach, przy jednoczesnym utrzymaniu ambitnej polityki handlowej. Służyć temu ma także wzmocnienie wewnętrznej współpracy europejskiej, między innymi w formule Important Projects of Common European Interest (IPCEI).

Rozwój nowoczesnych technologii – elektromobilność i robotyzacja

W walce ze skutkami kryzysu gospodarczego Unia chce także położyć nacisk na rozwój europejskiego sektora mobilności i transformację motoryzacji. Chce większej automatyzacji i robotyzacji przemysłu, w czym chce także wykorzystywać sztuczną inteligencję.

Jubileuszowa prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej

Roczne przewodnictwo w V4 Polska objęła 1 lipca 2020 r. Zbiega się ono z 30. rocznicą nawiązania współpracy wyszehradzkiej (luty 1991 r.).

Cele polskiej prezydencji w V4 to:

- silna pozycja państwa Grupy Wyszehradzkiej w UE – koordynacja ich polityki w UE, wspólna walka z powodziami i suszami,

- powrót do normalności po pandemii – współpraca w dziedzinie zdrowia i nauki,

- kontakty międzyludzkie – rozwijanie relacji między społeczeństwami państw V4, np. w obszarach kultury, młodzieży, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, sportu; przywrócenie oraz wzmocnienie współpracy i kontaktów transgranicznych,

- cyfrowa V4 – współpraca V4 w cyfryzacji, sztucznej inteligencji, robotyce, e-handlu, cyberbezpieczeństwie, innowacyjności i stosowaniu nowych technologii.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mst/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.09.2020, 12:38
Źródło informacji MR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ