Newsletter

Biznes i finanse

NETIA SA (41/2021) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - IST sp. z o.o.

26.10.2021, 13:26aktualizacja: 26.10.2021, 13:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 41/2021

Działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "ksh"), Zarząd Netia S.A. (dalej: "Netia") zawiadamia akcjonariuszy (zawiadomienie drugie) o zamiarze połączenia ze swoją jednoosobową spółką zależną, tj. IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (KRS: 0000814562). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółki IST sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Netię (spółka przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany udziałów oraz bez zmiany statutu Netii.

Ogłoszenie planu połączenia Netii ze spółką pod firmą IST sp. z o.o. zostało opublikowane, w dniu 30 września 2021 roku, na podstawie art. 500 ksh, na stronach internetowych obu łączących się spółek pod następującymi adresami:

https://www.netia.pl/pl/komunikaty/plan-polaczenia-spolek-netia-s-a-i-ist-sp-z-o-o

https://istsc.pl/plan-polaczenia-netia-ist/

Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 ksh w terminie od dnia 30 września 2021 roku do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, w biurze przy ul. Puławskiej 464, 02-884 Warszawa, w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 16:00.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.10.2021, 13:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ