Newsletter

NielsenIQ publikuje nowy raport na temat wpływu zrównoważonego rozwoju na sektor produktów szybkozbywalnych

01.12.2022, 16:21aktualizacja: 01.12.2022, 16:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

W ciągu najbliższych pięciu lat zmiana klimatu zmusi przedsiębiorstwa do przekształceń i ponownego przeanalizowania dotychczasowych modeli biznesowych.

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)-- Firma NielsenIQ opublikowała dziś nowy raport pt. „Zmieniający się klimat wokół zrównoważonego rozwoju”, który koncentruje się na wpływie zmiany klimatu na sektor produktów szybkozbywalnych. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat przepisy i koszty zmuszą producentów, marki i detalistów do przekształceń i wdrożenia realnych, zrównoważonych modeli biznesowych w celu ograniczenia ryzyka w perspektywie krótko- i długoterminowej.

„Od jakiegoś czasu zrównoważony rozwój jest jednym z priorytetów w strategiach przedsiębiorstw. Niektóre z nich podjęły proaktywne decyzje o wyprzedzeniu konkurencji, inne stosują podejście wyczekujące – mówi Regan Leggett odpowiedzialny za prognozowanie w NielsenIQ. – Gwałtownie rosnące koszty energii, nieudane zbiory i zakłócenia w łańcuchach dostaw zmuszają przedsiębiorstwa do dostosowania modeli biznesowych do przyszłych wymagań lub ponoszenia skutków niepewności i wyższych kosztów”.

W kontekście wyzwań stojących przed łańcuchem dostaw, presji inflacyjnej i ostrożnego podejścia konsumentów do wydatków w nowym raporcie podkreślono, że konsumenci mają lepszą wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju i domagają się od przedsiębiorstw podjęcia działań i przyjęcia odpowiedzialności. W dokumencie poruszono między innymi następujące kluczowe kwestie:

1. W jaki sposób gwałtownie rosnące koszty związane z oddziaływaniem zmiany klimatu prowadzą do zachwiania istniejących modeli biznesowych?

2. W jaki sposób nasilenie kontroli administracyjnej i regulacji wpływa na dynamikę zrównoważonego rozwoju?

3. Jak zmienia się nastawienie konsumentów od podejścia konsumpcyjnego do nowych założeń bazowych w procesie podejmowania decyzji?

4. Jaką rolę odgrywają różne podmioty w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju? Komu ufają konsumenci? W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wspomagać konsumentów w podejmowaniu bardziej zrównoważonych wyborów?

5. Jaka jest przyszłość zrównoważonego rozwoju z perspektywy detalistów, marek, konsumentów i administracji?

6. Jakie działania muszą teraz podjąć przedsiębiorstwa, aby osiągnąć przyszłe cele i zobowiązania rządzących?

„Konsumenci chcą żyć i konsumować w sposób zrównoważony. Tymczasem nie wszystkie firmy wdrożyły praktyki ukierunkowane na zrównoważony rozwój – mówi Nicole Corbett, wiceprezes NielsenIQ odpowiedzialna za świadome przywództwo. – W ciągu ostatnich dziesięciu lat konsumenci oczekiwali rewolucji ekologicznej, która jednak nie nastąpiła, zaś praktyki greenwashingu i brak działań ze strony marek i detalistów przełożyły się na zmienne zaufanie do podmiotów z branży, jeśli chodzi o możliwość skutecznej realizacji ich zobowiązań”.

Zmieniający się klimat wokół zrównoważonego rozwoju osiągnął krytyczny moment. W kolejnych pięciu latach spodziewane są istotne zmiany, ponieważ przedsiębiorstwa dokonują przekształceń, aby sprostać nowym potrzebom, wytycznym i realiom świata biznesu. W poszczególnych sektorach będą dominować próby sprostania wymogom i dążenie do zrównoważonego rozwoju, dlatego autentyczne działania uczciwych przedsiębiorców o proaktywnym nastawieniu pozwolą im osiągnąć strategiczną przewagę na rynku.

Najnowsze dane z raportu są dostępne na stronie internetowej: https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2022/the-changing-climate-of-sustainability-has-reached-a-critical-moment/.

NielsenIQ

NielsenIQ, globalna firma świadcząca usługi informacyjne, zapewnia złoty standard w dziedzinie pomiarów konsumenckich i detalicznych poprzez najbardziej spójne, kompletne i użyteczne dane na temat ewoluujących globalnych konsumentów korzystających z wielu kanałów. NielsenIQ jest źródłem wiedzy dla obsługiwanych branż oraz pionierem definiującym nową erę pomiarów konsumenckich i detalicznych. Dane, połączone spostrzeżenia i analityka predykcyjna optymalizują wyniki firm z branży produktów szybkozbywalnych i handlu detalicznego, przybliżając je do społeczności, dla których działają, i wspierając ich rozwój.

Jako spółka należąca do portfela Advent International, NielsenIQ działa na ponad 90 rynkach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% globalnej populacji. Więcej informacji na NielsenIQ.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221129006188/pl/

Źródło: NielsenIQ

KONTAKT:

Azja i Pacyfik:

Tarini Mathur Kaul

e-mail: tarini.mathurkaul@nielseniq.com

-

Europa, Bliski Wschód, Afryka:

Sebastien Monard

e-mail: sebastien.monard@nielseniq.com

-

Ameryka Południowa:

Ari Rodriguez

e-mail: ari.rodriguez@nielseniq.com

-

Ameryka Północna:

Gillian Mosher

e-mail: gillian.mosher@nielseniq.com

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.12.2022, 16:21
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.