Newsletter

ORLEN SA (27/2024) Propozycja Zarządu ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2023 rok

24.04.2024, 11:50aktualizacja: 24.04.2024, 11:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2024

Zarząd ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, by zysk netto Spółki za 2023 rok w wysokości 21 215 917 147,93 PLN podzielić w następujący sposób:

- kwotę 4 817 909 503,35 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (4,15 PLN na 1 akcję),

- pozostałą kwotę w wysokości 16 398 007 644,58 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd ORLEN S.A. proponuje ustalić 20 września 2024 roku jako dzień dywidendy oraz 20 grudnia 2024 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Propozycja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.04.2024, 11:50
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ