Newsletter

ORLEN SA (36/2024) Pan Marek Balawejder oraz Pan Artur Osuchowski zostali powołani do Zarządu ORLEN S.A.

12.06.2024, 19:39aktualizacja: 12.06.2024, 19:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 36/2024

ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że 12 czerwca 2024 roku Pan Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu ORLEN S.A. następujące osoby:

• Pana Marka Balawejdera z początkiem dnia 1 sierpnia 2024 roku na funkcję Członka Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Logistyki,

• Pana Artura Osuchowskiego z początkiem dnia 13 czerwca 2024 roku na funkcję Członka Zarządu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej,

na okres wspólnej kadencji Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025.

Pan Marek Balawejder

Menedżer z 30 letnim doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu wielowymiarowymi organizacjami w firmach takich jak Pepsico, Polkomtel, Raiffeisen, Action oraz PKN ORLEN, a także doświadczeniem w prowadzeniu własnej działalności biznesowej w zakresie doradztwa i zarządzania w modelu "interim management". Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie Zarządzania i Marketingu, jak również ukończone studia MBA oraz Advanced Management Program. Ukończył też program "The Advanced Certificate in Marketing" zrealizowany na podstawie licencjonowanego programu The Chartered Institute of Marketing.

Podczas kariery zawodowej pełnił wysokie stanowiska dyrektorskie, jak również pełnił rolę Prezesa Zarządu spółek kluczowych branż, prowadzących swoją działalność z wykorzystaniem hurtowych i detalicznych kanałów sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jako Prezes Zarządu był zaangażowany w przygotowanie strategii optymalizacji procesów tradingowych i logistycznych spółki ORLEN Gaz, lidera rynku hurtowej sprzedaży gazy płynnego, jak również twórcą pomysłu integracji spółki ORLEN Gaz i ORLEN Paliwa, którego efektem było stworzenie największego w Polsce operatora hurtowej sprzedaży paliw płynnych. Jako doradca i Interim Manager był zaangażowany w przygotowanie strategii, modeli zarządzania, we wdrażanie nowych koncepcji dla wiodących hurtowych dystybutorów produktów FMCG jak Grupa Metro, czy Eurocash, ale także procesów sprzedaży w organizacjach zajmujących się energetyką odnawialną, przerobem olei przepracowanych, czy też dystrybucją gazu płynnego.

Pan Artur Osuchowski

Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami przemysłowymi o zasięgu międzynarodowym.

W latach 2008 - 2019 pełnił funkcję członka zarządu Ciech S.A., gdzie odpowiadał m.in. za zarządzanie Dywizją Sodową, generującą ponad 80% wyniku EBITDA Grupy. Nadzorował kluczowe obszary funkcjonalne, takie jak: sprzedaż, relacje inwestorskie, projekty M_A - w tym dotyczące aktywów energetycznych, nadzór korporacyjny. Realizował projekty strategiczne, mające na celu restrukturyzację Grupy i wzrost jej wartości, przy jednoczesnym spełnieniu warunków redukcji emisji i efektywności energetycznej, dzięki czemu Grupa Ciech stała się liderem rentowności wśród koncernów przemysłowych w Europie.

W latach 2021-2024 członek zarządu spółki Ege Kimya Polska, realizującej projekty w obszarze elektromobilności (rozwój mocy produkcyjnych soli niklu i kobaltu do produkcji baterii do samochodów elektrycznych).

Na początku kariery zawodowej pracował w Raiffeissen Bank Polska oraz w międzynarodowych firmach doradczych: Ernst_Young Corporate Finance i KPMG Advisory, gdzie realizował projekty dla największych firm energetycznych i przemysłowych, działających w Europie Centralnej i Wschodniej.

Członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW, takich jak: Asseco Business Solutions, Benefit Systems, CI Games, Poltreg.

Pan Marek Balawejder oraz Pan Artur Osuchowski złożyli pisemne oświadczenia, że nie będą wykonywać poza ORLEN S.A. działalności będącej konkurencyjną wobec ORLEN S.A. ani też nie uczestniczą i nie będą uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej, kapitałowej oraz nie będą uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2023 poz. 685 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.06.2024, 19:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ