Newsletter

Biznes i finanse

PARTNERBUD SA W UPADŁOŚCI (42/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości

21.11.2020, 17:09aktualizacja: 21.11.2020, 17:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 42/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Syndyk Masy Upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości ("Spółka") w porozumieniu z Zarządem Spółki informuje, że Maji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusz większościowy Spółki, działając na podstawie art. 399 § 3 KSH oraz § 10 pkt 6 statutu Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2020 roku, na godzinę 11:00, pod adresem: ul. Emilii Plater 53, piętro 20, 00-113 Warszawa.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz innymi wymaganymi dokumentami i informacjami stanowią załączniki do raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 21.11.2020, 17:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ