Newsletter

PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (51/2024) Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

24.04.2024, 13:41aktualizacja: 24.04.2024, 13:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 51/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami pkt 10 Załącznika 1 Warunki emisji listów zastawnych Prospektu Emisyjnego Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela serii LZ-II-18 (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2019 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 dla dwudziestego pierwszego Okresu Odsetkowego.

Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 (EURIBOR 3M) dla dwudziestego pierwszego Okresu Odsetkowego wynosi 3,879% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 3,929%)

Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,60 p.p.) dla dwudziestego pierwszego Okresu Odsetkowego wynosi 4,479% w skali roku i naliczana jest od dnia 29 kwietnia 2024 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 4,529%)

Dzień Płatności Odsetek za dwudziesty pierwszy Okres Odsetkowy przypada w dniu 29 lipca 2024 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-18 za dwudziesty pierwszy Okres Odsetkowy wynosi 11,32 EUR (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 11,45 EUR).

Tabela odsetkowa dla dwudziestego pierwszego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.04.2024, 13:41
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ