Newsletter

PEPEES SA (7/2024) Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów na ZWZ 6 czerwca 2024 r.

07.06.2024, 09:37aktualizacja: 07.06.2024, 09:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2024

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2024 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:

• Michał Skotnicki: 21.443.105 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 21.443.105 głosów na ZWZ, które stanowiły 39,16% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 22,57 %.

• Maksymilian Skotnicki: 20.614.531 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 20.614.531 głosy na ZWZ, które stanowiły 37,65% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 21,70 %.

• Epsilon FIZAN: 27.759.032 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 6.356.799 głosów na ZWZ, które stanowiły 11,61% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 6,69%

• Hubert Malinowski: 4.566.793 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 4.566.793 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,34% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,81%

W dniu odbycia ZWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 54.757.060 głosów, tj. 57,64% ogólnej liczby głosów w dniu odbycia ZWZ.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.06.2024, 09:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ