Newsletter

Biznes i finanse

PGNIG SA (2/2022) Informacja o złożeniu przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export wezwania na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowym ad hoc z siedzibą w Sztokholmie

14.01.2022, 21:08aktualizacja: 14.01.2022, 21:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2022

Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ("PGNiG" lub "Spółka") informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. PGNiG otrzymało za pośrednictwem poczty elektronicznej od pełnomocnika PAO Gazprom i OOO Gazprom Export (dalej łącznie "Gazprom") wezwanie na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowym ad hoc z siedzibą w Sztokholmie ("Wezwanie Gazpromu"), obejmujące żądanie zmiany warunków cenowych gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. ("Kontrakt Jamalski"). Wezwanie Gazpromu obejmuje żądanie podwyższenia ceny kontraktowej w ramach wniosku Gazpromu o renegocjację ceny kontraktowej z dnia 8 grudnia 2017 r. ("Wniosek Gazpromu 2017") oraz wniosku Gazpromu o renegocjację ceny kontraktowej z dnia 9 listopada 2020 r. ("Wniosek Gazpromu 2020"), o których Spółka informowała w raportach bieżących nr: 96/2017 oraz 58/2020.

Wniosek Gazpromu 2017 został złożony w odpowiedzi na wniosek PGNiG z dnia 1 listopada 2017 r. o obniżenie ceny kontraktowej ("Wniosek PGNiG 2017"), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 91/2017.

Ponadto, Wniosek Gazpromu 2020 został złożony w odpowiedzi na wniosek PGNiG z dnia 1 listopada 2020 r. o obniżenie ceny kontraktowej, zmodyfikowany następnie przez PGNiG w dniu 28 października 2021 r. ("Wniosek PGNiG 2020/2021"), o którym to wniosku Spółka informowała w raportach bieżących nr: 57/2020 oraz nr 43/2021.

W ocenie PGNiG, żądanie podwyższenia ceny kontraktowej w ramach Wniosku Gazpromu 2017 oraz Wniosku Gazpromu 2020, zawarte w Wezwaniu Gazpromu, jest całkowicie bezzasadne, czemu PGNiG dała wyraz składając Wniosek PGNiG 2017 oraz Wniosek 2020/2021, obejmujący żądanie obniżenia ceny kontraktowej.

Zgodnie z regulaminem postępowania arbitrażowego znajdującym zastosowanie do postępowania arbitrażowego wszczętego wskutek Wezwania Gazpromu, Spółka jest zobowiązana do podjęcia dalszych kroków w sprawie (w tym do złożenia odpowiedzi na Wezwanie Gazpromu) w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wezwania Gazpromu. PGNiG podejmie stosowne kroki procesowe w przepisanym terminie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.01.2022, 21:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ