Newsletter

PKP CARGO SA (27/2024) Podpisanie listu intencyjnego z PKP PLK S.A. w sprawie sprzedaży udziałów w spółce CARGOTOR Sp. z o.o.

12.06.2024, 10:56aktualizacja: 12.06.2024, 10:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2024

Zarząd PKP CARGO S.A. ("PKP CARGO") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ("PKP PLK") Listu Intencyjnego, którego przedmiotem jest wyrażenie dalszego zainteresowania przez PKP CARGO i PKP PLK podjęciem działań zmierzających do przeprowadzenia transakcji nabycia przez PKP PLK od PKP CARGO 100% udziałów w CARGOTOR Sp. z o.o. ("CARGOTOR").

Strony oświadczyły, że z chwilą zawarcia niniejszego Listu Intencyjnego przystępują do kontynuowania wspólnych działań na rzecz realizacji ww. przedsięwzięcia i zobowiązują się do jego zakończenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

Powyższe przedsięwzięcie jest elementem szerszych działań Zarządu PKP CARGO S.A. mających na celu optymalizację struktury Grupy Kapitałowej i jej zasobów pod kątem bieżących działań i wyzwań biznesowych, przede wszystkim jej uproszczenie, które pozwoli na efektywne obsługiwanie złożonych projektów transportowych.

Zdaniem Zarządu działalność CARGOTOR jako zarządcy infrastruktury kolejowej nie wpisuje się bezpośrednio w łańcuch wartości Grupy. Zarząd obecnie widzi potrzebę koncentracji na działalności związanej z głównym obszarem biznesu PKP CARGO S.A., tj. świadczeniem usług operatora kolejowych przewozów towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej.

Równocześnie - mając na uwadze wystąpienie okresowych trudności finansowych oraz ograniczenie zadań w Spółce - Zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania w celu podniesienia efektywności biznesowej, a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej. Kolejne istotne ustalenia w wyżej wymienionym przedmiocie Spółka przekaże w trybie raportu bieżącego.

CARGOTOR Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą torową i usługową oraz udostępnianiem infrastruktury przewoźnikom kolejowym na zasadach komercyjnych. Z uwagi na obecną intensyfikację działań związanych z realizowanymi w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze inwestycjami infrastrukturalnymi z celem udrożnienia połączeń kolejowych realizowanych via przejście graniczne w Małaszewiczach na granicy z Ukrainą, w które zaangażowane są zarówno CARGOTOR, jak i PKP PLK, Strony przewidują, że potencjalna transakcja nabycia udziałów w CARGOTOR przez PKP PLK spowoduje efekt synergii wskazanych podmiotów w ramach realizacji ww. inwestycji.

List intencyjny nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania żadnej ze stron.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.06.2024, 10:56
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ