Newsletter

POLICE SA (48/2024) Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 21 czerwca 2024 roku.

21.06.2024, 22:43aktualizacja: 21.06.2024, 22:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 48/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 21 czerwca 2024 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://zchpolice.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia a także opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym za 2023 rok oraz załączone do raportu bieżącego nr 41/2024 z dnia 23 maja 2024 roku.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnionych akcjonariuszy indywidualnych podczas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniesiono sprzeciw do protokołu odnośnie podjętych uchwał nr 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 i 26.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4, 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.06.2024, 22:43
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ