Newsletter

Polityka Surowcowa Państwa - rok po przyjęciu przez rząd RP

11.05.2023, 09:33aktualizacja: 11.05.2023, 10:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Geologiczny
17 maja 2023 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Rola Polityki Surowcowej Państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski”. Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, który wypełnia zadania państwowej służby geologicznej. Patronat honorowy nad konferencją objął Premier Mateusz Morawiecki.

Polityka Surowcowa Państwa do 2050 roku (PSP2050) jest strategią dotyczącą budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin i surowców mineralnych w całym łańcuchu wartości oraz ich zasobami posiadanymi przez Polskę. Określa on nie tylko zapotrzebowanie na nie, ale także wyznacza działania niezbędne do zabezpieczenia dostępu do surowców. Jej głównym celem jest zagwarantowanie Polsce dostępu do niezbędnych surowców (krajowych oraz importowanych) zarówno obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej, uwzględniającej zmieniające się potrzeby polskiej gospodarki i przyszłych pokoleń.

Konferencja będzie okazją do przedstawienia dotychczasowego stanu realizacji, przyjętej przez Radę Ministrów 1 marca 2022 r., Polityki Surowcowej Państwa (PSP2050) - podstawowego dokumentu strategicznego określającego długofalowe działania niezbędne dla wzmocnienia bezpieczeństwa surowcowego Polski.

„Podczas konferencji postaramy się omówić zarówno tezy zawarte w PSP2050, potwierdzić ich ważność, nakreślić główne zadania do wykonania na najbliższe lata, jak i przedstawić dotychczasowy postęp prac. PSP2050 to program zakrojony na wiele lat, stąd bardzo istotne jest podsumowanie pierwszego roku, aby potwierdzić lub zweryfikować obraną na początku ścieżkę realizacji” - powiedział Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Dyskusji zostaną poddane kluczowe zagadnienia związane z Polityką Surowcową Państwa. Podczas konferencji zostaną poruszone między innymi takie kwestie, jak:

 1. Kluczowe wyzwania dla zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego Polski;
 2. Surowce krytyczne dla polskiej gospodarki;
 3. Bezpieczeństwo dostaw surowców mineralnych;
 4. Surowce energetyczne w Polsce - stan rozpoznania i perspektywy poszukiwawcze w świetle nowych wyzwań;
 5. Surowce mineralne dla nowoczesnych technologii;
 6. Aspekty środowiskowe związane z wydobyciem surowców;
 7. Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Mineralne surowce odpadowe na hałdach;
 8. Współpraca międzynarodowa w zakresie dotyczącym surowców mineralnych;
 9. Główne kierunki polityki surowcowej UE;
 10. Magazynowanie i składowanie substancji w strukturach geologicznych;
 11. Prace poszukiwawcze na dnie oceanicznym.

W debatach udział wezmą przedstawiciele rządu RP oraz kluczowi eksperci branżowi, w tym geolodzy, prawnicy, naukowcy, przedstawiciele firm związanych z wydobyciem i przeróbką surowców mineralnych.

Wśród panelistów znajdą się między innymi:

 • Marek Wesoły, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego;
 • Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii;
 • Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Główny Geolog Kraju;
 • Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 • Andrzej Sadoś, stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej;
 • Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP;
 • Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej S.A.;
 • Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A.;
 • Mariusz Grab, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.;
 • Mirosław Kidoń, wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.;
 • Edward Paździorko, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.;
 • Robert Perkowski, członek zarządu PKN ORLEN, Grupa Orlen S.A.

Briefing prasowy

Podczas konferencji o godz. 11.00 odbędzie się briefing prasowy z udziałem Głównego Geologa Kraju i pełnomocnika rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa - ministra Piotra Dziadzio.

Przedstawiciele mediów, zainteresowani udziałem w konferencji i briefingu prasowym są proszeni o przesłanie zgłoszenia na adres: psp2050@pgi.gov.pl z dopiskiem „Udział mediów”.

Wszystkich zainteresowanych organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji w formule on-line. Wystarczy wejść na stronę https://www.pgi.gov.pl/konferencja-psp2050-rejestracja i wypełnić formularz rejestracyjny. Termin rejestracji upływa 15 maja 2023 r.

W celu uzyskania bieżących informacji należy wejść na stronę organizatora www.pgi.gov.pl oraz na stronę konferencji https://psp2050.pl/.

KONTAKT:

Biuro Promocji i Komunikacji

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

tel. 691 702 049; 22 45 92 724

e-mail: psp2050@pgi.gov.pl 

Źródło informacji: Państwowy Instytut Geologiczny

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 11.05.2023, 09:33
Źródło informacji Państwowy Instytut Geologiczny
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ