Newsletter

Polsko-niemiecki test: Dostawcy Energii Elektrycznej 2017

09.08.2017, 18:55aktualizacja: 09.08.2017, 18:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Dostawcy Energii Elektrycznej 2017
Dostawcy Energii Elektrycznej 2017
Według raportu opublikowanego przez Polskie Sieci Energetyczne, zużycie energii w Polsce w roku 2016 osiągnęło wartość 164 625 GWh, co jest najwyższym wynikiem w historii. Krajowa produkcja energii wyniosła w analogicznym okresie 162 626 GWh i nie była w stanie zaspokoić popytu, który w roku 2016 wzrósł o prawie 2% (1). Poprzedni rok był zatem drugim rokiem z ujemnym saldem wymiany energii elektrycznej w historii polskiej energetyki (po raz pierwszy ujemne saldo odnotowano w roku 2014). Sytuacja ta zmusiła dostawców energii do zakupu prądu na rynkach zagranicznych, głównie w Niemczech i Szwecji.

Specyfika Polskiego Rynku Energii

Wzrost zużycia energii elektrycznej w Polsce sprawia, iż rynek sprzedaży energii elektrycznej staje się coraz bardziej konkurencyjny. Według raportu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w roku 2012 około 340 podmiotów posiadało koncesję na obrót energią elektryczną (2). Na początku sierpnia 2017 liczba ta zwiększyła się do 467 (3).

Ze względu na specyfikę rynku energii elektrycznej sprzedaż prądu wiąże się z dodatkową usługą, jaką jest jego przesył. Gospodarstwa domowe, będące odbiorcami końcowymi energii zmuszone są zatem uiszczać opłaty zarówno za wykorzystaną energię, która jest sprzedawana na wolnym rynku, jak i za jej dystrybucję, która oparta jest na regionalnych monopolach. Pomimo liberalizacji rynku w roku 2007, do największych sprzedawców energii elektrycznej ciągle należą firmy będące właścicielami sieci dystrybucyjnej czyli PGE, Tauron, Enea, Energa oraz Innogy.

Ponad 400 ofert, ale która jest najlepsza?

Ze względu na rosnące zainteresowanie zmianą sprzedawcy energii, jakie w ostatnich latach wyrażają konsumenci, w lipcu 2017 Polski Instytut Badań Jakości przeprowadził test dostawców prądu elektrycznego. Badanie odbyło się we współpracy z renomowanym niemieckim instytutem DtGV - Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien, który na podstawie wieloletnich doświadczeń na rynku niemieckim, dostarczył metodologię i narzędzia badawcze użyte podczas testu.

Badanie objęło 16 największych polskich dostawców energii elektrycznej, spośród których zdecydowana większość posiada status członka Towarzystwa Obrotu Energią (4). Narzędzia badawcze dostarczane przez Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien pozwoliły na dokonanie rzetelnej analizy porównawczej opartej na 66 zmiennych, podzielonych na cztery kategorie. Ostateczne wyniki zostały wyrażone jako średnia ważona.

Wyniki Badania

Spośród 16 sprzedawców energii biorących udział w badaniu, najlepszy wynik uzyskała firma Pulsar Energia, która z oceną wynoszącą 87% wyprzedziła firmę Fortum (wynik 83%) i Energetyczne Centrum (wynik 79%). W pierwszej piątce rankingu znalazł się również Polkomtel (wynik 78%), a także Vervis (wyniki 78%, przegrana o 0,25% z Polkomtelem). Na ostateczny znakomity wynik firmy Pulsar Energia wpływ miało głównie zajęcie pierwszego miejsca w kategorii cena, z ponad siedmio-procentową przewagą nad drugim miejscem, które przypadło firmie Fortum. Pulsar Energia okazał się najlepszy w dwóch kategoriach taryfowych: G11 i G12w, przegrywając jednak znacznie w kategorii G12 z Fortum.

Zwycięstwo w kategorii ogólne warunki oferty przypadło firmie Innogy, która nieznacznie wyprzedziła Eneę i Energę Obrót. W kategorii transparentność oferty bezkonkurencyjna okazała się Enea (wyprzedzając Innogy i Fortum), a najlepszą obsługą klienta pochwalić się może Polkomtel (przed firmami Energy Match i Energa Obrót).

Aż 10 spośród 16 firm biorących udział w teście osiągnęło wynik wyższy niż średnia, która wyniosła 75%. Najniższy średni wynik spośród wszystkich kategorii testowych przypadł kategorii obsługa klienta - zaledwie 62%, podczas gdy najwyższy kategorii cena - aż 78%. Na tym przykładzie widać wyraźnie, iż główną bolączką branży detalicznej sprzedaży energii jest niska jakość obsługi konsumentów.

Szczegółowe wyniki badania: Dostawcy Energii Elektrycznej 2017 zostały przedstawione na stronie internetowej Instytutu (bezpośredni link: http://www.badaniajakosci.pl/tests/polsko-niemiecki-test-dostawcy-energii-elektrycznej-2017/). Zwycięzcy poszczególnych kategorii testu mają możliwość zawarcia z Polskim Instytutem Badań Jakości umowy licencyjnej na wykorzystywanie znaku jakości.

(1) Zestawienie Danych Ilościowych Dotyczących Funkcjonowania Krajowej Sieci Elektrycznej w 2016 roku. Tabela 6.2. Bezpośredni link: http://www.pse.pl/index.php?did=3335#t6_2. Dostęp: 09.08.2017

(2) Raport Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych: „Sektor Energetyczny w Polsce”. Bezpośredni link:https://www.google.pl/search?q=rynek+energii+elektrycznej+w+polsce+2016&oq=rynek+energii+elektrycznej+&aqs=chrome.5.69i57j69i60l3j0l2.9086j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 . Dostęp 09.08.2017

(3) Dane z rejestru przedsiębiorstw energetycznych, opublikowanym na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. Bezpośredni link: https://bip.ure.gov.pl/bip/form/6,Rejestr-przedsiebiorstw-energetycznych-posiadajacych-koncesje-w-zakresie-innym-n.html?szukaj=7471875. Dostęp 09.08.2017

(4) http://www.toe.pl/pl/

KONTAKT:

Polski Instytut Badań Jakości

Cyryl Życki

kierownik projektu

ul. Wierzbowa 9/11

00-094 Warszawa

www.badaniajakosci.pl

tel. +48 (22) 382 16 80

e-mail: cyryl.zycki@pibja.pl

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 09.08.2017, 18:55
Źródło informacji Polski Instytut Badań Jakości
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.