Newsletter

Biznes i finanse

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członka Zarządu PZU SA

13.05.2016, 21:40aktualizacja: 13.05.2016, 21:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 23/2016

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 13 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 14 maja 2016 roku w skład Zarządu PZU SA Pana Andrzeja Jaworskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

Życiorys nowo powołanego członka Zarządu PZU SA:

Pan Andrzej Jaworski w 1995 roku ukończył studia humanistyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

w Poznaniu w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultury. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu politologii

i nauk społecznych na ATK w Warszawie - rok 1999 (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ukończył wiele szkoleń i studiów podyplomowych m.in. "Modernes Firmenmanagement: Marketing und Finanzen" (Berlin International Academy) i "The Baltic Sea Environment" (The Baltic University). Ponadto, w roku 1999 Pan Andrzej Jaworski złożył Egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Jednoosobowych Skarbu Państwa.

W latach 1999 - 2003 kolejno: główny specjalista a następnie Wicedyrektor ds. turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W latach 2003 - 2006 pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa Warszawa sp. z o.o.

Pan Andrzej Jaworski w latach 2006 - 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stocznia Gdańsk S.A.

Dodatkowo pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MCSE sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej KE Energa, oraz Członka Rady Nadzorczej PKP Intercity.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI, VII i VIII kadencji, obecnie Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych.

W ramach pracy społecznej był m.in. instruktorem niezależnej Polskiej Organizacji Harcerskiej, a w roku 1989 zainicjował powstanie pierwszej polskiej drużyny harcerskiej w Wilnie. Przez wiele lat tworzył i działał w wielu organizacjach społecznych jak również pracował na rzecz pomorskiego samorządu.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Andrzeja Jaworskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.05.2016, 21:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ