Newsletter

Program POLSKA 3.0 zawitał na stałe do parlamentu, w pierwszym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Programu POLSKA 3.0 uczestniczyli również ambasadorowie państw Trójmorza

22.03.2019, 13:16aktualizacja: 22.03.2019, 13:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Przewodniczaący Parlamentarnego Zespołu ds. Programu POLSKA 3.0 oraz koordynator Zespołu
Przewodniczaący Parlamentarnego Zespołu ds. Programu POLSKA 3.0 oraz koordynator Zespołu
Trójmorze, Nowy Jedwabny Szlak zmieniający globalny układ sił. Program Polska 3.0, który wykorzystuje położenie Polski w geostrategii i przestrzeni jest szansą na wykorzystanie światowych przemian gospodarczych. 21 marca 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. programu POLSKA 3.0 z uczestnictwem międzynarodowych gości.

W spotkaniu uczestniczyli ambasadorowie, w tym także przedstawiciele krajów Trójmorza, a także eksperci programu POLSKA 3.0 z jego poszczególnych dziedzin.

Zespół Parlamentarny ds. Programu POLSKA 3.0 powstał w celu połączenia wysiłku ekspertów, którzy na przestrzeni lat uczestniczyli w pracach poszczególnych parlamentarnych zespołów. Program POLSKA 3.0 to platforma, która ma na celu zintegrowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury, transportu multimodalnego, współpracy regionów i nauki z biznesem oraz komercjalizacji polskich innowacji. W ramach tego programu, scalone są najważniejsze projekty infrastrukturalne dla Polski na kolejne kilkadziesiąt lat.

Koordynatorem i sekretarzem Parlamentarnego Zespołu ds. Programu POLSKA 3.0 jest Angelika Jarosławska.

POLSKA 3.0 – Centralny Okręg Przemysłowy na miarę XXI wieku

Żyjemy w ciekawych czasach. Na naszych oczach zarysowują się globalne zmiany, które będą kształtować stosunki gospodarcze, polityczne i społeczne kolejnego wieku.

Wobec niezwykłego przyspieszenia gospodarczego, jakie nastąpiło w ostatnich latach (szacuje się, że tempo technologiczne jest o 10 000 razy wyższe w stosunku do całego historycznego tempa rozwoju), oraz nadchodzącej kolejnej rewolucji przemysłowej, rosnąć będzie potrzeba zrozumienia szans i zagrożeń dla Polski.

Wymaga to także zrozumienia przestrzeni, w której funkcjonuje nasz kraj. Aby dobrze diagnozować te szanse i zagrożenia, trzeba odnieść się do czasu, geograficznego położenia Polski, kształtujących się na przestrzeni wieków stosunków gospodarczych i politycznych, jednocześnie analizując obecne szanse, przewagi konkurencyjne i nowe zagrożenia.

Taka swoista analiza SWOT pozwoli nam lepiej zrozumieć, co powinno być dla Polski priorytetem.

Od kilku lat przedsiębiorcy i eksperci skupieni w ramach klastrowego programu POLSKA 3.0 wypracowują długofalowy plan gospodarczy dla Polski, oparty na tranzytowym położeniu Polski w Europie oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Program POLSKA 3.0 otwiera nasz kraj na europejskie szlaki transportowe i gospodarcze, przy jednoczesnym długoterminowym programowaniu gospodarki.

Od Centralnego Okręgu Przemysłowego Eugeniusza Kwiatkowskiego, Polska właściwie nie realizowała żadnych długofalowych projektów, posiłkując się krótkofalowymi działaniami, obliczonymi głównie na sukces wyborczy.

Centralny Okręg Przemysłowy był wielkim projektem gospodarczym, mającym podźwignąć nadwyrężoną wojną polską gospodarkę. COP zrealizowano tylko w niewielkim stopniu. Plany pokrzyżowała kolejna wojna.

Program POLSKA 3.0 to kontynuacja zamierzeń Centralnego Okręgu Przemysłowego na miarę XXI wieku. W ramach programu POLSKA 3.0 połączono najważniejsze projekty infrastrukturalne, których brak, jest obecnie czynnikiem w znacznej mierze hamującym rozwój gospodarczy Polski.

Strategiczne projekty realizowane w ramach programu Polska 3.0 wpisują się w Inicjatywę Trójmorza.

Głównymi filarami programu POLSKA 3.0 jest modernizacja żeglugi śródlądowej w Polsce, począwszy od Odry, połączenie Dunaj-Odra, budowa multimodalnego Centrum Logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice (polska Dolina Krzemowa), przedłużenie Szerokiego Toru do planowanego Centrum Logistycznego w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, współpraca klastrowa, komercjalizacja polskich innowacji.

W ramach programu POLSKA 3.0, powstanie na Śląsku multimodalne Centrum Logistyczne Gorzyczki-Wierzniowice (TILC) wymieniane na Szczycie Trójmorza w Bukareszcie jako jeden z kluczowych projektów infrastrukturalnych.

W ramach TILC powstanie port śródlądowy na Odrze, połączony z koleją (przedłużenie linii kolejowej nr. 65), wpisując tym samym Polskę w projekt Nowego Jedwabnego Szlaku i pozwalając wykorzystać tranzytowe położenie Polski w UE.

Od 2012 roku program POLSKA 3.0 skutecznie realizuje politykę współpracy między Polską a Czechami w ramach budowy Międzynarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice - największego tego typu centrum w Europie, które ze względu na wybitne uwarunkowania tranzytowe i obecność gęsto zaludnionego terenu w Polsce, zostało przez Organizację Narodów Zjednoczonych uznane jako najbardziej pożądane centrum komunikacyjne, śródlądowe w Europie. Jest to ważny projekt dla rozwoju Śląska i całej Polski, w ramach koncepcji zintegrowanego transportu w Polsce. Lokalizacja inwestycji znajduje się na skrzyżowaniu głównych transeuropejskich magistral transportowych. Planowane Centrum Logistyczne Gorzyczki-Wierzniowice jest jedynym miejscem, gdzie przecinają się wszystkie zasadnicze korytarze transportowe w ramach tzw. VI. Multimodalnego Korytarza Północ-Południe.

Centrum Logistyczne w ramach programu POLSKA 3.0 może być europejską transportową różą wiatrów na terenie dziś najbardziej zagrożonym bezrobociem.

Program POLSKA 3.0 był prezentowany w ramach Szczytu Trójmorza w Bukareszcie. Więcej informacji: https://tiny.pl/ttj4g.

Program POLSKA 3.0 przez generała Jamesa L. Jonesa , byłego wieloletniego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA, został określony strategicznym programem Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza ma umożliwić realizację wielkoskalowych, ponadregionalnych projektów. Priorytetem jest rozbudowa infrastruktury na osi północ-południe, tworzenie lepszego dostępu do rynków energetycznych, mniej barier w handlu energią i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Jednym z najważniejszych wyzwań tej inicjatywy jest dalszy rozwój infrastruktury transportowej. Celem programu POLSKA 3.0 jest m.in. stworzenie punktów węzłowych rozwoju, industrializacji i innowacyjności poprzez zintegrowanie transportu i budowę węzłów multimodalnych. 

Według raportu Atlantic Council i PwC, w 2050 r. 75% infrastruktury Trójmorza to będą nowe szlaki, dziś nieistniejące. Ogromne braki w infrastrukturze na osi północ-południe względem dobrze rozwiniętej osi wschód-zachód, stwarzają Polsce znakomite szanse.

Aktualna sytuacja geopolityczna sprzyja regionalnym porozumieniom, co jest kolejnym punktem sprzyjającym realizacji idei programu POLSKA 3.0.

Kanał Odra-Dunaj był już przewidziany w ustawie z 1901 roku. Nie został on zrealizowany z powodu wojny, jednakże należy pamiętać, iż ani układ hydrograficzny, ani ukształtowanie terenu się nie zmieniły. Dziś projekt ten jest Polsce jeszcze bardziej potrzebny, ponieważ w obliczu rosnącej kongestii ruchu drogowego, ilości wypadków, zwiększającej się emisji CO2, transport wodny jest najbardziej ekologiczny i najbardziej energooszczędny.

Dlatego też, w ramach UE realizowany jest program TEN-T, w ramach którego Niemcy otrzymały ponad 90% bezzwrotnego finansowania na rozwój zielonych korytarzy transportowych, tj. połączeń żeglugowych.

Analogiczne środki mogą zostać przyznane Polsce, o co program POLSKA 3.0 od lat zabiega i o czym alarmuje. Program POLSKA 3.0 powstrzymał także dyrektywę wodną, która wykluczała Polskę z międzynarodowego transportu śródlądowego. Zespół programu przeprowadził także wraz z kapitanami żeglugi śródlądowej „Rejs Prawdy” wraz z pełnym zwymiarowaniem Odry. Wydawał opracowania i dokumenty, organizował szereg debat poświęconych żegludze śródlądowej i transportowi multimodalnemu w Polsce, a także polskiej geopolityce.

Należy nadmienić, iż program finansowany jest tylko przez uczestników klastra. Nigdy nie był finansowany ze środków rządowych czy międzynarodowych.

POLSKA 3.0 skupia także projekty z dziedzin: energetyki, medycyny, bezpieczeństwa, blockchain i rozwóju cyfrowaluty Trójmorza.

Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Programu POLSKA 3.0 został prawnik, adwokat i ekonomista - poseł na Sejm RP Jacek Wilk.

KONTAKT:

Zespół Parlamentarny ds. Programu POLSKA 3.0

Angelika Jarosławska

e-mail: jaroslawska.angelika@gmail.com

http://polska30.pl/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 22.03.2019, 13:16
Źródło informacji Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii