Newsletter

Przełamujemy bariery. Innowacje na rzecz dostępności

08.08.2023, 13:51aktualizacja: 08.08.2023, 13:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

NCBR
NCBR
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów w konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Na projekty służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przeznaczono budżet 445 mln zł. Konkurs adresowany jest do dużych przedsiębiorstw, a wnioski przyjmowane będą do 30 października br.

„Dzięki Funduszom Europejskim podejmujemy szereg działań mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Od lat likwidujemy bariery, nie tylko w projektach infrastrukturalnych czy dostępie do usług, ale również poprzez tworzenie dedykowanych, nowych technologii – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Prowadzony obecnie konkurs jest kolejnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ukierunkowanym na dostępność. Planujemy, że w tym roku NCBR zrealizuje dodatkowe działania z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, wspierające dostępność szkolnictwa wyższego”.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, takie potrzeby może mieć każdy. Różnią się one w zależności od uwarunkowań związanych z sytuacją danego człowieka. W tej grupie znajdują się zarówno osoby poruszające się na wózkach, niewidome czy niesłyszące, jak i osoby z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi, bądź intelektualnymi. To też osoby starsze w tym ze schorzeniami otępiennymi (np. demencja, Alzheimer), związanymi z procesem starzenia się, jak też osoby z dysfunkcjami rozwojowymi (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD). To także m.in. osoby osłabione chorobami, kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci, w tym korzystający z wózków dziecięcych. Specjalistycznych rozwiązań potrzebują osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem czy o nietypowym wzroście, jak również – co pewnie rzadziej przychodzi nam na myśl – osoby z większym bagażem. Szczególne potrzeby mają też chorzy na choroby cywilizacyjne i przewlekłe (np. cukrzyca, epilepsja, choroby układu krążenia, nowotworowe).

„W konkursie szukamy projektów, które przełamią bariery i pozwolą osobom ze szczególnymi potrzebami funkcjonować na równi z resztą społeczeństwa – wyjaśnił dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Konkurs został tak pomyślany, aby jego efekty przyczyniły się zarówno do rozwoju społecznego, jak i gospodarczego. To ogromna szansa przedsiębiorców na realizację ciekawych projektów, istotnie przyczyniających się do zwiększenia dostępności”.

W poszukiwaniu rozwiązań

Przedmiotem zgłaszanych, w konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”, projektów musi być rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób. Każdy projekt dofinansowany w naborze ogłoszonym przez NCBR musi być zgodny z zakresem tematycznym konkursu oraz wpisywać w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Konkurs skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac badawczo-rozwojowych (B+R), wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, jest obowiązkowa. Pozostałe moduły, zgodnie z nowatorską formułą konkursu, przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Warunki uczestnictwa

W naborze mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa samodzielnie występujące o wsparcie projektu. Zgodnie z kryteriami wyboru, firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), które przewidują realizację inwestycji produkcyjnych w module wdrożenie innowacji, zazielenienie przedsiębiorstw lub cyfryzacji, muszą zaplanować w projekcie współpracę z MŚP, aby uzyskać dofinansowanie. Taka współpraca może przyjąć formę m.in. transferu wiedzy, powiązania kooperacyjnego, w tym: klastrów innowacyjnych (także eksportowych), łańcuchów produkcyjnych, sieci technologicznych, platform technologicznych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 1 mln zł (limit dotyczy modułu B+R), a koszty kwalifikowalne modułu B+R muszą stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych całego projektu. Maksymalna wartość oraz poziom dofinansowania uzależnione są od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Więcej informacji na temat naboru „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie NCBR.

baner

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Źródło informacji: NCBR

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 08.08.2023, 13:51
Źródło informacji NCBR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii