Newsletter

PZU SA (28/2024) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

18.06.2024, 16:17aktualizacja: 18.06.2024, 16:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 28/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), zwołane na dzień 18 czerwca 2024 roku, zarządziło przerwę w obradach ZWZ do dnia 18 lipca 2024 roku do godziny 11.00. ZWZ będzie kontynuowane w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd PZU SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZWZ do czasu ogłoszenia przerwy w obradach.

Podczas obrad ZWZ nie zostały poddane pod głosowanie żadne uchwały, które nie zostałyby podjęte.

Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5) - 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.06.2024, 16:17
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ