Newsletter

RAEN SA (63/2023) Nabycie udziałów w ERA PV sp. z o.o.

01.12.2023, 11:39aktualizacja: 01.12.2023, 11:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 63/2023

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 z dnia 3 października 2023 roku, informuje, że w dniu 30 listopada 2023 roku dokonał nabycia 225 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć) udziałów stanowiących 45% kapitału zakładowego w spółce ERA PV sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie (dalej: "ERA PV") od jednego z dotychczasowych wspólników za łączną cenę wynoszącą 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Zarząd rozważa dokonanie inwestycji w ERA PV poprzez objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, tak aby przejąć nad nią kontrolę, jednak nie podjął dotąd takiej decyzji.

ERA PV jest to podmiot prowadzący działalność w zakresie realizacji projektów związanych z OZE, posiadający bogate doświadczenie w projektowaniu, dostawie oraz instalacji fotowoltaicznych dla biznesu. Tym samym stanowi dla Raen S.A. idealne uzupełnienie posiadanych aktywów, umożliwiając Emitentowi rozszerzenie działalności w zakresie inwestycji w OZE, aż po etap realizacji i budowy. Wraz z nabyciem udziałów w ERA PV, Grupa Raen nabywa również, za jej pośrednictwem kompetencje inżynieryjne.

ERA PV w okresie działalności od stycznia 2019 roku wybudowała instalacje fotowoltaiczne na łączną ilość mocy zainstalowanej przekraczającej 20 MW, z czego największa z nich to instalacje o mocy 2 MW. Ponadto ERA PV posiada własną instalację fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW, dzięki której osiąga przychody także jako sprzedawca energii elektrycznej. ERA PV jest też właścicielem gotowego projekt 1 MW instalacji fotowoltaicznej, którą planuje wybudować na własne potrzeby wspólnie z Emitentem. ERA PV jest także w trakcie przygotowania kilku kolejnych projektów, które po uzyskaniu pozwolenia na budowę będą mogły uzupełnić portfel aktywów produkcyjnych spółki zapewniając jej większy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej (IPP). Łączną wartość posiadanych projektów i instalacji można szacować na około 2 800 tys. zł.

Poza działaniami realizacyjnymi ERA PV zajmuję się również pracami serwisowymi, a także stałym monitoringiem i zarządzaniem pracy instalacji dla swoich klientów. Dodatkowo zdobyte doświadczenia i monitoring rynku energetycznego pozwalają na prowadzenie konsultingu w celu maksymalizacji efektywności ekonomicznej zrealizowanych inwestycji, co wzmacnia efekt synergii z pozostałymi podmiotami zależnymi od Emitenta w grupie Raen. ERA PV odnotowała za 2022 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 16 532 tys. zł oraz zysk operacyjny na poziomie 997 tys. zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.12.2023, 11:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ