Newsletter

Biznes i finanse

RAFAMET SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

05.01.2022, 14:08aktualizacja: 05.01.2022, 14:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2022

Zarząd RAFAMET S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Spółki w 2022 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2022 r. - 24 maja 2022 r.,

- za III kwartał 2022 r. - 22 listopada 2022 r.,

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. - 14 września 2022 r.,

3. Raport roczny za 2021 r. - 27 kwietnia 2022 r.,

4. Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. - 27 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z powyższym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

Działając na podstawie § 62 ust. 3 Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu oraz skróconą informacją dodatkową.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r. oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.01.2022, 14:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ